Integreringsplan, norskplan og integreringskontrakt etter integreringsloven

Sist oppdatert: 16. mai 2024

Deltakere i introduksjonsprogram skal få et tilbud som er tilpasset deres behov, forutsetninger og framtidsplaner. Kommunen skal sammen med deltakeren utarbeide en integreringsplan. Planen skal inneholde en oversikt over sluttmål og norskmål, omfanget av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, programmets varighet og innhold.

Kommunen og personen skal samtidig som det utarbeides en integreringsplan inngå en integreringskontrakt. Den skal blant annet inneholde kommunen og deltakerens gjensidige forpliktelser og deltakerens langsiktige mål.

Les mer om kravet til innhold i den juridiske veilederen.

Fant du det du lette etter?