Sluttmål og varighet i integreringsloven

Introduksjonsprogrammet skal i større grad differensieres, og kommunen skal sette et sluttmål for den enkeltes deltakelse. Formålet med dette er å sikre mer individuelt tilpasset og relevant programinnhold for den enkelte.

Sist oppdatert: 18. januar 2021

Den ordinære programtiden kan vare fra tre måneder til inntil tre år. Det som bestemmer programtiden er hva slags utdanning og kompetanse deltakeren har med seg, og hva som er den enkeltes sluttmål for programmet.

Etter gjennomført kompensekartlegging og karriereveiledning skal kommunen i samråd med deltakeren planlegge introduksjonsprogrammet. Sluttmålet om arbeid eller utdanning bør konkretiseres, og skal være realistisk å oppnå i løpet av programtiden. Sluttmålet er et felles mål for både kommunen og deltakeren.

Sluttmålet skal fremgå av integreringsplanen 

Oversikt over deltakerens alder og skolebakgrunn, sluttmål og programmets varighet.

Deltakergruppen Sluttmål

Programmets varighet

Deltakere som minimum har utdanning på videregående nivå fra før Høyere utdanning eller arbeid 3 måneder – 6 måneder + 6 måneder
Deltakere under 25 år som ikke har utdanning på videregående nivå fra før Primært fullføre videregående opplæring 3 måneder – 3 år + 1 år
Deltakere over 25 år med mål om å fullføre videregående opplæring Fullføre videregående opplæring 3 måneder – 3 år + 1 år
Øvrige deltakere Arbeid eller fullføre deler eller hele grunnskolen eller deler av videregående opplæring 3 måneder – 2 år + 1 år

Kommunen kan gi utvidet programtid hvis det er grunn til å forvente at deltakeren vil oppnå sitt sluttmål med en forlengelse.

Endring av sluttmålet kan skje dersom deltakerens ønsker er endret eller deltakeren har raskere progresjon enn forventet. Ved mangelfull progresjon skal det være en høy terskel for å endre sluttmålet. Andre tiltak, veiledning og tett oppfølging, bør prøves før sluttmålet endres.

Fastsettelsen og endring av sluttmålet vil utgjøre et enkeltvedtak som kan påklages.

Programmet avsluttes ved oppnådd sluttmål eller varighet.

Les mer på juridisk veileder kap 4 § 13.

 

Fant du det du lette etter?