Kapittel 6A Midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina

Med virkning fra 15. juni 2022 gjelder det særlige regler for introduksjonsprogram og opplæring i norsk for fordrevne fra Ukraina som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34 (kollektiv beskyttelse).

Sist oppdatert: 1. august 2023

Bakgrunnen for innføring av midlertidige regler er den høye ankomsten av fordrevne fra Ukraina, på kort tid. I tillegg er det uvisst hvor lenge beskyttelsesbehovet vil vare og dermed hvor lenge denne gruppen vil bli værende i Norge.

Tilpasningene i integreringsloven er gjort for å bidra til raskere bosetting av ukrainske fordrevne og for å bidra til at kommuner og fylkeskommuner skal kunne håndtere situasjonen og tilpasse tjenestetilbudet sitt.

De midlertidige reglene er regulert i et nytt kapittel 6A i integreringsloven og gjelder for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34 fra og med 11. mars 2022. Du kan lese mer om innholdet i endringene for fordrevne fra Ukraina på IMDi.no.

Fant du det du lette etter?