Lær fra andre

Her finner du eksempler på tiltak, maler og verktøy fra integreringsarbeid i kommuner og frivillige organisasjoner.

Aktør
  • Frivillige organisasjoner
Arbeidsområde
Målgruppe
Tilskuddsordning
36 Treff
Diversify
Lær fra andre

Springboard - jobbskaping av og for innvandrere

Springboardprogrammet er et initiativ av Diversify. Det er utarbeidet for å adressere de sosioøkonomiske utfordringene som personer med innvandrerbakgrunn møter i Norge når de søker jobb eller etablerer egen virksomhet.

Doaviser for voksenopplæringa
Lær fra andre

Doavis for voksenopplæringa

Doavis for voksenopplæringa er et samarbeidsprosjekt mellom likestillingssenteret Kvinneuniversitetet Norge (KUN) og Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening. Målet har vært å utvikle Doaviser om temaer for deltakere på voksenopplæringa.

Studieforbundet - damer som sitter ved et bord
Lær fra andre

Studieforbundet: Opent for alle

Kurs i lokallaga skal vere eit felleskap å vere del av, tilbod om eit nettverk å høyre til og gje relevant språktrening. Vi ønskjer at alle kursa som blir arrangert skal bli enda meir opne og inkluderande.

Lagbilde fotballtrening. Mannsgrupper for samfunn-, arbeid-, og språkkompetanse
Lær fra andre

Kompetanseheving for menn med innvandrerbakgrunn

Mannsgrupper for kompetanseheving samler menn med innvandrerbakgrunn til ukentlige samlinger i sosiale fellesskap. Da praktiseres norsk og det diskuteres dagsaktuelle temaer, samt erfaringsdeling og veiledning.

Bilde av FHS Integrering gjennom samarbeid
Lær fra andre

FHS Integrering gjennom samarbeid

Integrering gjennom samarbeid er for oss i Det filippinske hjelpesamfunn i Norge – FHS- å myndiggjøre innvandrere. Målet med prosjektet er å øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Bilde av et kor
Lær fra andre

Kor som arena for inkludering og felleskap

For å gjenspeile mangfoldet i samfunnet rekrutterer flere norske kor personer med innvandrerbakgrunn. Disse korene har blitt arenaer for inkludering, kulturutveksling, språktrening og fellesskap.

Timur (12 år) stortrives på vannet med SUP-brett, Aliya (10 år), Hussnya (9 år) og Hamiltan (12 år) padler forbi i kajakk.
Lær fra andre

Guider barn og unge til idretten

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité hjelper innvandrerfamilier til å bli kjent med norsk idrett. Målet er at flere deltar i organiserte aktiviteter.

Illustrasjon av nettavis på polsk
Lær fra andre

Nettavis på polsk skaper engasjement

Nettavisen Razem har det polske miljøet i Kristiansand som sin primære målgruppe. Gjennom avisen blir leserne inkludert i det politiske, sosiale og kulturelle livet i Kristiansand, i Agder og i Norge.

Ssmittevernsambassadører i aksjon
Lær fra andre

Flerspråklige smittevernsambassadører med stort nettverk

Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral (HNF) i Oslo tok utgangspunkt i eksiterende nettverk for å informere når pandemien kom. De benytter alle arrangementer på senteret og i nærmiljøet til å spre budskap fra myndighetene.

Bilde av koronastand på Grønland
Lær fra andre

Koronainformasjon gir jobb til ungdom på Grønland i Oslo

Den frivillige organisasjonen «Grønland foreldre og barn gruppe» har fått støtte av IMDI for å jobbe med koronarelatert informasjon i lokalmiljøet. Vanligvis jobber de med fritidsaktiviteter for barn og unge, men utvidet arbeidet når pandemien kom.

Walk & talk - turvenner i Bodø
Lær fra andre

Walk & talk - turvenner i Bodø

Norsk Folkehjelp Bodø endret språkkafeen til såkalte walk & talk-møter da koronapandemien kom. Ved å kombinere det å bli kjent i nærområdet med viktig informasjon om koronapandemien, kunne norsktreningen fortsette utendørs.

Havva på Spiraltoppen. Foto: Marius Dalseg Sætre
Lær fra andre

«I naturen er alle velkomne»

For å nå fram til innvandrerbefolkningen gjennomførte DNT informasjonskampanjen «I naturen er alle velkomne», som kampanjefilmen om Fareshta Shaheed er en del av.

Jussambassadører sprer kunnskap i klasserom
Lær fra andre

Styrkar kunnskapen om kvinners juridiske rettar

Å vite kva rettar ein har i Noreg, er ein føresetnad for å hevde sin rett på lik linje med andre. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og jussambassadørane deira styrkar den juridiske kompetansen hos polske og thailandske kvinner.

Bilde av språkvenn
Lær fra andre

Språkvenn – en møteplass som bidrar til integrering

Språkvenn er Norske Kvinners Sanitetsforenings viktigste tiltak for å fremme integrering. I lokalforeninger over hele landet møtes kvinner for å snakke norsk sammen, og utveksle erfaringer og kunnskap om helse, barneoppdragelse og andre temaer.

Erna Solberg oversatt til polsk.
Lær fra andre

Informasjonsfilmer om korona på polsk og spansk

Caritas Norge har fått med statsministeren til å lage en film med nøkkelinformasjon om korona. Caritas har laget versjoner på norsk, polsk og spansk. Filmene er tekstet på flere språk og delt på Facebook.

Bilde av en lokal smittevernambassadør
Lær fra andre

Lokale smittevernambassadører

Halden frivilligsentral har spredt korona-informasjon i ulike innvandrermiljøer via lokale smittevernambassadører.

Illustrasjon til koronafilm på flere språk
Lær fra andre

Informasjonsfilmer om korona på ulike språk

Norske Kvinners Sanitetsforening har laget filmsnutter med korona-informasjon på ulike språk. Filmene viser steg-for-steg hva man skal gjøre fra mistanke om koronasmitte til når man får svar på prøven, i tillegg til annen informasjon om smittevern.

Illustrasjon nettressurs med korona-informasjon på ulike språk
Lær fra andre

Nettressurs med korona-informasjon på ulike språk

Norges Frivilligsentraler (NFS) har lagd en nettside med korona-informasjon delt inn i 14 språk. Nettsiden er en ressurs for personer uten tilstrekkelige norskkunnskaper, og et verktøy for frivillige i sitt lokale informasjonsarbeid.

Illustrasjon digital leksehjelp for barn og unge
Lær fra andre

Digital leksehjelp for barn og unge

I Oslo har barn og unge fått tilbud om digital leksehjelp under koronautbruddet gjennom prosjektet Stolte Jenter. Hensikten har vært å tilby en støtte for de som har trengt ekstra veiledning og oppfølging med skolearbeidet i denne krevende tiden.

Arendal Hilde Mjøs, Jonas Ghebrewold, Cathrine Lindland og Daniel Tesfamichael.
Lær fra andre

Frivillig dag 14

I Arendal jobber frivillige organisasjoner sammen med kommunen for å skape møteplasser der flyktninger kan knytte kontakter og engasjere seg i frivillig arbeid.

Fant du det du lette etter?