Lær fra andre

Her finner du eksempler på tiltak, maler og verktøy fra integreringsarbeid i kommuner og frivillige organisasjoner.

Aktør
Arbeidsområde
Målgruppe
Tilskuddsordning
81 Treff
Diversify
Lær fra andre

Springboard - jobbskaping av og for innvandrere

Springboardprogrammet er et initiativ av Diversify. Det er utarbeidet for å adressere de sosioøkonomiske utfordringene som personer med innvandrerbakgrunn møter i Norge når de søker jobb eller etablerer egen virksomhet.

Folk møter folk - dialogmøte
Lær fra andre

Folk møter folk - dialogmøter med utspring i Arendal

«Folk møter folk» er en hjertevarm dialogmetode som involverer både nyankomne og lengeboende i et lokalsamfunn. Metoden innebærer kobling av mennesker som kan ha interesse av å møte hverandre. Møtet skjer på dagtid.

Doaviser for voksenopplæringa
Lær fra andre

Doavis for voksenopplæringa

Doavis for voksenopplæringa er et samarbeidsprosjekt mellom likestillingssenteret Kvinneuniversitetet Norge (KUN) og Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening. Målet har vært å utvikle Doaviser om temaer for deltakere på voksenopplæringa.

Tusmo - samling av mennesker innendørs
Lær fra andre

Generasjonsdialog

Foreldre og barn i minoritetsfamilier kan oppleve utfordringer i kommunikasjon og relasjoner i familien. Hvordan skal kultur og tradisjon fra "hjemlandet" være gjeldende i familiens liv i Norge?

Studieforbundet - damer som sitter ved et bord
Lær fra andre

Studieforbundet: Opent for alle

Kurs i lokallaga skal vere eit felleskap å vere del av, tilbod om eit nettverk å høyre til og gje relevant språktrening. Vi ønskjer at alle kursa som blir arrangert skal bli enda meir opne og inkluderande.

Dør til dør aksjon med personer iført refleksvest og munnbind utenfor en blokk
Lær fra andre

Dør til dør-aksjoner og felting

I forbindelse med korona-pandemien hadde Oslo kommune og Bydel Stovner behov for å nå ut direkte til befolkningen med informasjon om smittevern, testing og vaksinering.

Lagbilde fotballtrening. Mannsgrupper for samfunn-, arbeid-, og språkkompetanse
Lær fra andre

Kompetanseheving for menn med innvandrerbakgrunn

Mannsgrupper for kompetanseheving samler menn med innvandrerbakgrunn til ukentlige samlinger i sosiale fellesskap. Da praktiseres norsk og det diskuteres dagsaktuelle temaer, samt erfaringsdeling og veiledning.

Bilde av FHS Integrering gjennom samarbeid
Lær fra andre

FHS Integrering gjennom samarbeid

Integrering gjennom samarbeid er for oss i Det filippinske hjelpesamfunn i Norge – FHS- å myndiggjøre innvandrere. Målet med prosjektet er å øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Foto av redaksjonen i arbeid: Mercedes fra Peru og Thiaba fra Senegal jobber med å transkribere et lydopptak. I bakgrunnen lager Peng fra Kina QR-koder til avisen.
Lær fra andre

Skoleavis som språkpraksis og demokratisk verktøy

Hvordan kan elever i norskopplæring oppleve medborgerskap og demokrati i praksis? Bergen Læringssenter har etablert en skoleavis for å løfte elevenes erfaringer, la dem bruke egen kunnskap, og samtidig lære om ytringsfrihet, samfunn og yrkesliv.

Bilde av et kor
Lær fra andre

Kor som arena for inkludering og felleskap

For å gjenspeile mangfoldet i samfunnet rekrutterer flere norske kor personer med innvandrerbakgrunn. Disse korene har blitt arenaer for inkludering, kulturutveksling, språktrening og fellesskap.

Illustrasjon Gloppenmodellen. Kokkejente i aksjon på kjøkkenet
Lær fra andre

Gloppenmodellen – ein fagutdanningsmodell

Gloppenmodellen er ein annleis måte å drive fagutdanning. Det er behovet i marknaden saman med ynskje til deltakarane som saman avgjer kva utdanningar som vert sett i gang.

Timur (12 år) stortrives på vannet med SUP-brett, Aliya (10 år), Hussnya (9 år) og Hamiltan (12 år) padler forbi i kajakk.
Lær fra andre

Guider barn og unge til idretten

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité hjelper innvandrerfamilier til å bli kjent med norsk idrett. Målet er at flere deltar i organiserte aktiviteter.

Illustrasjon av nettavis på polsk
Lær fra andre

Nettavis på polsk skaper engasjement

Nettavisen Razem har det polske miljøet i Kristiansand som sin primære målgruppe. Gjennom avisen blir leserne inkludert i det politiske, sosiale og kulturelle livet i Kristiansand, i Agder og i Norge.

Ssmittevernsambassadører i aksjon
Lær fra andre

Flerspråklige smittevernsambassadører med stort nettverk

Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral (HNF) i Oslo tok utgangspunkt i eksiterende nettverk for å informere når pandemien kom. De benytter alle arrangementer på senteret og i nærmiljøet til å spre budskap fra myndighetene.

Lørenskog
Lær fra andre

Rutinehandbok – tilpassa løp mot fagbrev på arbeidsplassar

Lørenskog kommune har laga ei rutinehandbok for innvandrarar om kvalifisering til fagbrev på arbeidsplassen. Rutinane er laga slik at fleire kan delta i opplæring som fører til formell kompetanse og dermed høve til varig tilknyting til arbeidslivet.

Bilde av koronastand på Grønland
Lær fra andre

Koronainformasjon gir jobb til ungdom på Grønland i Oslo

Den frivillige organisasjonen «Grønland foreldre og barn gruppe» har fått støtte av IMDI for å jobbe med koronarelatert informasjon i lokalmiljøet. Vanligvis jobber de med fritidsaktiviteter for barn og unge, men utvidet arbeidet når pandemien kom.

Walk & talk - turvenner i Bodø
Lær fra andre

Walk & talk - turvenner i Bodø

Norsk Folkehjelp Bodø endret språkkafeen til såkalte walk & talk-møter da koronapandemien kom. Ved å kombinere det å bli kjent i nærområdet med viktig informasjon om koronapandemien, kunne norsktreningen fortsette utendørs.

Havva på Spiraltoppen. Foto: Marius Dalseg Sætre
Lær fra andre

«I naturen er alle velkomne»

For å nå fram til innvandrerbefolkningen gjennomførte DNT informasjonskampanjen «I naturen er alle velkomne», som kampanjefilmen om Fareshta Shaheed er en del av.

Jussambassadører sprer kunnskap i klasserom
Lær fra andre

Styrkar kunnskapen om kvinners juridiske rettar

Å vite kva rettar ein har i Noreg, er ein føresetnad for å hevde sin rett på lik linje med andre. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og jussambassadørane deira styrkar den juridiske kompetansen hos polske og thailandske kvinner.

Bilde av språkvenn
Lær fra andre

Språkvenn – en møteplass som bidrar til integrering

Språkvenn er Norske Kvinners Sanitetsforenings viktigste tiltak for å fremme integrering. I lokalforeninger over hele landet møtes kvinner for å snakke norsk sammen, og utveksle erfaringer og kunnskap om helse, barneoppdragelse og andre temaer.

Erna Solberg oversatt til polsk.
Lær fra andre

Informasjonsfilmer om korona på polsk og spansk

Caritas Norge har fått med statsministeren til å lage en film med nøkkelinformasjon om korona. Caritas har laget versjoner på norsk, polsk og spansk. Filmene er tekstet på flere språk og delt på Facebook.

Bilde av en lokal smittevernambassadør
Lær fra andre

Lokale smittevernambassadører

Halden frivilligsentral har spredt korona-informasjon i ulike innvandrermiljøer via lokale smittevernambassadører.

Illustrasjon til koronafilm på flere språk
Lær fra andre

Informasjonsfilmer om korona på ulike språk

Norske Kvinners Sanitetsforening har laget filmsnutter med korona-informasjon på ulike språk. Filmene viser steg-for-steg hva man skal gjøre fra mistanke om koronasmitte til når man får svar på prøven, i tillegg til annen informasjon om smittevern.

Digitalt arbeidsrettet undervisningsopplegg
Lær fra andre

Digitalt arbeidsrettet undervisningsopplegg

Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune har utviklet et digitalt, arbeidsrettet undervisningsopplegg som et alternativ til praksis under korona-nedstengningen.

Illustrasjon nettressurs med korona-informasjon på ulike språk
Lær fra andre

Nettressurs med korona-informasjon på ulike språk

Norges Frivilligsentraler (NFS) har lagd en nettside med korona-informasjon delt inn i 14 språk. Nettsiden er en ressurs for personer uten tilstrekkelige norskkunnskaper, og et verktøy for frivillige i sitt lokale informasjonsarbeid.

Illustrasjon digital leksehjelp for barn og unge
Lær fra andre

Digital leksehjelp for barn og unge

I Oslo har barn og unge fått tilbud om digital leksehjelp under koronautbruddet gjennom prosjektet Stolte Jenter. Hensikten har vært å tilby en støtte for de som har trengt ekstra veiledning og oppfølging med skolearbeidet i denne krevende tiden.

Innbyggerinvolvering i kommunikasjonsarbeid
Lær fra andre

Innbyggerinvolvering i kommunikasjonsarbeid

Bydel Gamle Oslo i Oslo kommune rekrutterte representanter fra det norsk-somaliske miljøet i et prosjekt for å målrette koronainformasjon. Prosjektet viser at tett samarbeid med målgruppen er avgjørende for å nå frem med livsviktig informasjon.

Illustrasjon digitale refleksjonsgrupper
Lær fra andre

Digitale refleksjonsgrupper

I Haugesund har deltakere i introduksjonsprogrammet fått tilbud om digitale refleksjonsgrupper. Hensikten har vært å skape alternative treffpunkter, praktisere norsk og tilby en arena for sosial kontakt.

Illustrasjon norsk på nett
Lær fra andre

Norsk på nett

Ålesund kommune har kombinert WhatsApp, papiroppgaver og YouTube for å gi digital norskundervisning til elever i alfabetiseringsklassen. Med video kan lærerne gi instruksjon til elever som ikke kan bruke skriftspråket.

Illustrasjon Jobbmatch
Lær fra andre

Jobbmatch – bruk av nettbrett og karriereveiledning

I Sandefjord har elever i introduksjonsprogrammet fått tilbud om digital undervisning, karriereveiledning og tilbud om arbeidsopphold hos en bedrift. Målet er rask progresjon i språkopplæringen og raskere overgang til jobb eller utdanning.

Bilde av Larvik læringssenter
Lær fra andre

Intensiv norskopplæring gir økt motivasjon

Larvik kommune har lang erfaring med å gi deltakere som har høyere utdanning fra hjemlandet mulighet til intensiv norskopplæring. Tiltaket «Fra A1 til B2 på ett år» ga deltakerne en raskere progresjon enn ved ordinært opplæringsløp.

Øygarden kommune har ansatt nyankomne flyktninger med høyere utdanning eller lang arbeidserfaring i 2-årige prosjektstillinger
Lær fra andre

Rett i jobb

Fjell kommune (nå Øygarden) har ansatt nyankomne flyktninger med høyere utdanning eller lang arbeidserfaring i 2-årige prosjektstillinger. Deltakerne har i tillegg fått tilrettelagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Bilde fra Bærum
Lær fra andre

Intensivt opplæringsløp for innvandrere med høyere utdanning

Voksenopplæringssenteret i Bærum driver yrkesrettet opplæring i norsk og arbeidslivskunnskap for innvandrere med høyere utdanning og arbeidserfaring. Tiltaket skal styrke deltakernes norskferdigheter og introdusere dem for aktuelle yrkesveier.

Deltakere i MOT-klassen
Lær fra andre

Norskundervisning med rask progresjon

Arendal kommune har gitt norskundervisning med rask progresjon til innvandrere med høyere utdanning slik at de raskt kan komme ut i jobb. Tiltak som kombinerer språkopplæring, språkpraksis og nettverksbygging har gitt gode resultater.

Mat fra kafeen
Lær fra andre

Kafé som arbeidstrening og fast holdepunkt i tilværelsen

Hammerfest kommune driver kafé som praksisplass for hjemmeværende innvandrerkvinner. Tiltaket har ikke bare arbeid som mål. Kafé Nordvest fungerer også som flerkulturell møteplass mellom innvandrere og lokalbefolkning.

Skjermdump fra video
Lær fra andre

Menn på banen

Empo Flerkulturelt Ressurssenter i Bergen har skapt møteplasser for menn, med tilpassede aktiviteter som skaper nettverk, trivsel og mestring.

Deltakere i introduksjonsprogrammet i Stange kommune
Lær fra andre

Tverrfaglig helseteam gir god integrering

Stange kommune har etablert et eget tverrfaglig helseteam for flyktninger i introduksjonsprogrammet. Helhetlig oppfølging av deltakere med helseutfordringer og deres familier skal hindre frafall og styrke deres muligheter til utdanning og jobb.

Deltaker på kurs
Lær fra andre

Veien til fagbrev for de uten grunnskole

Veien til fagbrev er ofte lang og uoversiktlig for innvandrere med lite skolegang som vil raskt i jobb. Asker kommune gjør suksess med en kombinasjon av fagkurs, bransjerettet norskopplæring og praksisplass.

Illustrasjon nettbrett
Lær fra andre

Slipp nettbrettene fri

Arendal kommune har tatt i bruk nettbrett i norskopplæringen for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn i introduksjonsprogrammet. De mener nettbrett gjør læring utenfor skoletiden enklere, det gir mengdetrening og digital kompetanse.

Aktiv mamma
Lær fra andre

Aktiv mammapermisjon

Oslo Voksenopplæring Rosenhof og bydel Gamle Oslo tilbyr barselgruppe med temabasert norskopplæring og barnepass for kvinner med fluktbakgrunn. Det frivillige tilbudet skal sikre progresjon i norsk og forhindre ensomhet i permisjonstiden.

Arendal Hilde Mjøs, Jonas Ghebrewold, Cathrine Lindland og Daniel Tesfamichael.
Lær fra andre

Frivillig dag 14

I Arendal jobber frivillige organisasjoner sammen med kommunen for å skape møteplasser der flyktninger kan knytte kontakter og engasjere seg i frivillig arbeid.

Toril Sundal Leirset
Lær fra andre

«Målet må være å få alle i jobb»

– Vi kan ikke være stolte av et mål om å få 80 prosent ut i arbeid. Målet må være 100 prosent, sier Toril Sundal Leirset. Hun har ledet prosjektet Levanger Arena Arbeid, som har innvandrerkvinner med liten utdanning og yrkeserfaring som målgruppe.

Arbeidsgiverteam Thomas Hammeren  og Abdessalam Ahmet Abukar
Lær fra andre

Fast jobb er målet

I Trondheim blir Kvalifiseringssenteret for Innvandrere sett på som rekrutteringspartner for bedrifter. Det er resultatet av et systematisk arbeid mot arbeidsgivere.

Illustrasjon Helse fra første bosettingsdag. Ann-Mari Ladefoged og Tor Noraas
Lær fra andre

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.

Veiledere fra Grimstad
Lær fra andre

Språkpraksis i Grimstad: Rett deltakar til rett bedrift

Arbeidet med deltakarar i introduksjonsprogram i Grimstad har eit ope fokus. Borte er sy- og strikkekurs; no skal alle ut på ein arbeidsplass for å snakke norsk! Det gjer dei gjennom tre til fire semester – også i alle skuleferiane.

Gruppebilde Rælingen flyktningtjeneste
Lær fra andre

Trygge foreldre i nytt land

Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune tilbyr foreldreveiledning (ICDP) for flyktninger i introduksjonsprogram og andre nyankomne innvandrere.

Fant du det du lette etter?