Boliger til flyktninger

Kommuner som bosetter flyktninger, må også finne en egnet bolig. Det finnes flere måter å skaffe boliger på.

Sist oppdatert: 29. mars 2023

Kommunen bestemmer selv hvilke boliger som kan brukes til å bosette flyktninger, hvilken standard de skal ha, og hvilken leiepris som godtas.

Å skaffe boliger til flyktninger er en del av kommunens boligsosiale arbeid. De aller fleste kommuner kombinerer bruk av kommunale boliger og det private utleiemarkedet.

Noen kommuner tillater også avtalt selvbosetting, det vil si at flyktningene selv finner bolig i kommunen og søker om å bli bosatt der etter avtale mellom IMDi og kommunen. 

Når flyktningen kommer til kommunen skal boligen de bor i være et midlertidig tilbud, og målet er at flyktningen kommer videre i egen bolig så snart det lar seg gjøre. Kommunen bør derfor jobbe aktivt for at flyktninger skal få mulighet til å leie eller kjøpe egen bolig.

Boligfremskaffelse

Husbanken har en nettside hvor kommunene og andre skal kunne finne relevant informasjon om boligframskaffelse til flyktninger.
Boliger til flyktninger på husbanken.no 

På siden er det informasjon om relevante økonomiske virkemidler som Husbanken forvalter, og lenker til nettsteder til hjelp for kommunenes arbeid med å framskaffe boliger til flyktninger.

Veiledning til private boligutleiere

Direktoratet for byggkvalitet, Husleietvistutvalget og Kommunal- og distriktsdepartementet har utviklet et eget nettsted med informasjon om hva private boligutleiere bør gjøre dersom de ønsker å leie ut bolig til flyktninger.
Boligdugnaden.no

Bofelleskap for enslige, voksne flyktninger

Bofellesskap kan være aktuelt for enslige voksne i stedet for å finne en bolig til hver av disse. I disse bofellesskapene pleier hver flyktning å ha eget soverom, mens de vanligvis deler kjøkken, bad og eventuelle oppholdsrom.

Les mer om bofellesskap for enslige, voksne flyktninger

Fant du det du lette etter?