Boliger til flyktninger

Kommuner som bosetter flyktninger må finne en egnet bolig. Det finnes flere måter å lette dette arbeidet på. Støtteordninger, privatmarked og bofellesskap er noen av løsningene.

Sist oppdatert: 28. november 2022

Kommunen bestemmer selv hvilke boliger som kan brukes til å bosette flyktninger, hvilken standard de skal ha, og hvilken leiepris som godtas.

Å skaffe boliger til flyktninger er en del av kommunens boligsosiale arbeid. De aller fleste kommuner kombinerer bruk av kommunale boliger og det private utleiemarkedet.

Noen kommuner tillater også avtalt selvbosetting, det vil si at flyktningene selv finner bolig i kommunen og søker om å bli bosatt der etter avtale mellom IMDi og kommunen. 

Når flyktningen kommer til kommunen skal boligen de bor i være et midlertidig tilbud, og målet er at flyktningen kommer videre i egen bolig så snart det lar seg gjøre. Kommunen bør derfor jobbe aktivt for at flyktninger skal få mulighet til å leie eller kjøpe egen bolig.

Husstander som har høye boutgifter og lave inntekter kan søke om bostøtte fra Husbanken

Lær mer om boliger til flyktninger:

På Veiviseren.no finner du «alt på ett sted» innenfor bolig, på både strategisk og operativt nivå. Veiviseren gir kommunene veiledning gjennom arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner.

Bofelleskap for enslige, voksne flyktninger

Bofellesskap kan være aktuelt for enslige voksne som skal bosettes, i stedet for å finne en bolig til hver av disse. I disse bofellesskapene pleier hver flyktning å ha eget soverom, mens de vanligvis deler kjøkken, bad og eventuelle oppholdsrom.

Les mer om dette her:  Bofellesskap for enslige, voksne flyktninger

 

Fant du det du lette etter?