Filmen "Sara"

Filmen "Sara" handler om hvordan det kan være å være krysskulturell.

"Men det er også rart. For når jeg er der, så føler jeg meg så norsk! Så norsk som jeg aldri gjør hjemme. Det er det som er vanskelig. At jeg kommer fra to steder, som begge er hjemme."

Sara er en krysskulturell jente på en tankereise. Hun gjør seg mange refleksjoner på veien.

Filmen om "Sara" og hennes tankereise

Filmen "Sara" handler om en krysskulturell jente på en tankereise om identitet.

Refleksjoner og spørsmål rundt Sara

 • Hva skjer i filmen, og hva handler den filmen om?
  • Hva slags reise er filmens hovedperson Sara på?
 • Kan du kjenne deg igjen i noe av det Sara tenker og sier?
  • Hva / hvordan?
 • I filmen snakker Sara om «et annet rom»(som hun også går inn i)
  • Hva representerer dette rommet i filmen? (Det kan være hele hennes families historie. Kulturelle og fysiske artefakter, kultur, arv, miljø.)
  • Hva er det hun leter etter- og finner? (Recap av filmens handling og metaforer)
  • Om du selv fikk muligheten til å gå inn i et slikt rom, som tilhørte din egen familie…
  • Hva ville du vært nysgjerrig på? Hva ville du ønsket å vite mer om? (Formidle at de kan finne alt de vil, i hele sin families historie)
  • Hva ville overrasket deg om du fant?
  • Om du kunne tatt med deg én ting fra dette rommet, hva ville det vært?
 • Hvor er det du føler deg mest hjemme?
  • Har også du også et sted som Sara - som føles som hjemme, selv om det ikke er der du bor?
 • Sara sier hun føler seg " norsk" i Somalia og omvendt i Norge.
  • Hvorfor det? Kan du kjenne deg igjen?
  • Hva sier det om identitet?
 • Har du noen gang følt deg delt mellom to ulike verdener  (miljøer, kulturer verdisyn etc)?
  • Hvordan oppleves det? Hva er vanskelig eller utfordrende?
  • Har du noen gang måttet ta valg, om du skal være den ene eller andre? Hvordan var det?
 • Har du noen gang følt at du må forklare eller forsvare hvor du kommer fra, eller hvem du er overfor andre?
  • Hvordan har dette påvirket deg?
 • Hva gjør et sted til "hjem»?
  • Kan man ha mer enn ett hjem?
 • Hvilke ting har hatt mest betydning for at du er den du er i dag?
  • Arv, miljø og eller erfaringer? Del eksempler fra eget liv eller observasjoner fra andres.
 • Hva betyr det å føle seg "annerledes»?
  • Har du følt deg slik, og hva fikk deg til å føle det sånn?
 • Kan man velge sin egen identitet, eller er den forutbestemt av vår bakgrunn?
  • Hvilke valg i livet ditt har formet hvem du er?
 • Lag en liste over det som påvirker din identitet.
  • For eksempel interesser, musikk, venner, familie, verdier, tradisjoner, eller relasjoner. 
  • Hva må være igjen for at du fortsatt skal være deg?
   • Forsøk å ta bort alt bortsett fra 10 ting, 5 ting, 1 ting .

Selvrefleksjon

 • Hva er identitet for deg?
 • Hvilke deler av din kultur er du stolt av?
  • Beskriv hvordan disse påvirker ditt daglige liv.
  • Hvordan har din egen identitet endret seg over tid?
   • Tenk på hva som gjør deg unik: dine interesser, verdier, og de ulike rollene du har i livet. Reflekter kort over hvordan disse elementene sammen skaper din identitet.

Snakke om krysskultur

Er du lærer, og vil støtte elevene dine som er krysskulturelle?

Disse norske bøkene omhandler krysskultur:

De to første bøkene inneholder blant annet en del refleksjonsoppgaver rundt krysskulturell identitet. Den siste boken tar for seg portretter av flere krysskulturelle unge.

Salole, Lill (2014) "Krysskulturelle barn og unge" Gyldendal Akademisk forlag.

Salole, Lill (2020) "Crosscultural kids-en bok for deg som vokser opp med flere kulturer" Gyldendal Akademisk forlag.

Naqvi, Aon Raza (2019) "Third culture kids- å vokse opp mellom kulturer" Gyldendal Norsk forlag.

Hos organisasjonen Voksne for barn finner du godt opplæringsmateriell om hvordan du kan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Stiftelsen Flexid har utviklet et kurskonsept som kan brukes for å bevisstgjøre unge voksne om sine ressurser, identitet og tilhørighet. For å bli godkjent Flexid-kursholder må du gjennomføre en sertifisering.

nettstedet rettentil.no finner du råd og undervisningsmateriale som kan skape refleksjon om identitet og forventningspress.

Nettstedet DEMBRA inneholder ressurser og verktøy for undervisning om inkludering, identitet og tilhørighet.

Er du bekymret for ungdom som lever i strenge religiøse miljøer? Organisasjonen Hjelpekilden har utviklet nettstedet fritro.no rettet mot unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer, og nettstedet stortro.no med ressurser og veiledning for voksne som møter dem.

Hos organisasjonen Voksne for barn finner du godt opplæringsmateriell om hvordan du kan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Stiftelsen Flexid har utviklet et kurskonsept som kan brukes for å bevisstgjøre unge voksne om sine ressurser, identitet og tilhørighet. For å bli godkjent Flexid-kursholder må du gjennomføre en sertifisering.

nettstedet rettentil.no finner du råd og undervisningsmateriale som kan skape refleksjon om identitet og forventningspress.

Nettstedet DEMBRA inneholder ressurser og verktøy for undervisning om inkludering, identitet og tilhørighet.

Er du bekymret for ungdom som lever i strenge religiøse miljøer? Organisasjonen Hjelpekilden har utviklet nettstedet fritro.no rettet mot unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer, og nettstedet stortro.no med ressurser og veiledning for voksne som møter dem.