Hvem gjør hva?

Det er mange som jobber mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Her er noen av dem.

heart-tekstboks
Vi er der for deg!

Skolen

Lærere, helsesykepleier og andre voksne på skolen har ansvar for å forebygge, gi råd og hjelpe unge i retten til å bestemme over sitt eget liv og egen kropp. Skolen er også en viktig brobygger mellom de unge og familien deres.

På noen skoler finnes det mangfoldsrådgivere. Det er rådgivere som har spesiell kompetanse på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

Se hvem det er bra å snakke med

bubble-tekstboks
Vi tar vare på deg!

Helsevesenet

Helsestasjoner, skolehelsetjenesten og fastlegene er noen av dem i helsevesenet som er har kontakt med både unge og voksne.

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom. Der kan du få veiledning om prevensjon og seksuell helse. Du kan også kan få hjelp innenfor psykisk helse og svar på andre helsespørsmål. De fleste helsestasjonene for ungdom er for deg som er mellom 13 og 20 år, mens på noen steder er tilbudet opp til 25 år. Både gutter og jenter kan gå til helsestasjonen.

bomb-tekstboks
Vi støtter deg!

De frivillige

Mange tar kontakt med frivillige organisasjoner når de trenger noen å snakke med, eller hjelp til praktiske utfordringer.

Ett eksempel er Røde Kors-telefonen. De gir veiledning til både barn og voksne, og hjelper til med å kontakte videre hjelpeapparat om det trengs. De har taushetsplikt og den som ringer kan være anonym. Telefon 815 55 201. Åpent mandag til fredag 09.00–15.30.

onion-tekstboks
Ta kontakt!

Hvis det er akutt

Det kan skje at unge blir satt i fare. Da hjelper politiet, barnevernet og krisesentrene til. Hvis den unge er i utlandet er det ambassaden som hjelper.

Er noen i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annen tvang?

Ring Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 eller politiet på telefon 02 800 eller nødnummer 112.

De som bestemmer og gjennomfører politikken

Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en helhetlig satsing over fire år. Regjeringen har vedtatt planen som del av arbeidet med å fri flere unge fra negativ sosial kontroll og tvang i ulike former.

Flere departementer og direktorater har jobbet sammen for å lage handlingsplanen. Det er også disse som har ansvar for å følge opp at tiltakene i planen blir gjennomført.

Gå til Handlingsplan og tiltak