Krysskulturell ung

Nettstedet Nora handler om frihet til å bestemme hvordan vi kan leve livene våre. Uten overvåkning, kontroll og tvang. Nettstedet Nora deler historier og vet hvem det er bra å snakke med.

illustrasjon av en lærer som snakker med elever.

Nettstedet er laget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og er her for å opplyse unge og de som er tettest på, så det blir lettere å søke hjelp, støtte og hjelpe.

I Norge har vi lover og regler som gjelder for alle. Innenfor disse rammene har vi frihet til å bestemme hvordan vi vil leve livene våre. Likevel blir mange overvåket, kontrollert og tvunget til ting de selv ikke vil.

Person ser utover landskap

Om jeg hadde visst..

Nettstedet Nora vil at du skal vite hva du har rett til. Nå. Ikke bare når du blir voksen.

Mine rettigheter

Mennesker hopper og danser på en topp.

Om jeg hadde forstått..

Nettstedet Nora vil at du som venn skal forstå hvordan det er å bli kontrollert. Nå. Sånn at det blir lettere å snakke om det.

Les historier fra virkeligheten

Om jeg hadde gjort noe..

Nettstedet Nora vil at du skal vite hva du kan gjøre for unge som er utsatt. Nå. Ikke når det er for sent.

Tips og veiledning

Hvorfor Nora?

Nora betyr blant annet lys og medfølelse. Dette har vi brukt som inspirasjon for å gi håp og støtte i retten til å bestemme over eget liv. Uten overvåkning, kontroll og tvang. I denne konteksten står navnet for: 

  • Nora står opp for retten til å ta egne valg
  • Nora motiverer, støtter og viser vei
  • Nora er rettferdig og generaliserer ikke
  • Nora har god oversikt, kunnskap og inkluderer alle

Har du spørsmål om nettsidene?

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er ansvarlig for nettsidene. Hvis du har spørsmål om sidene, ta gjerne kontakt. 

E-post: nora@imdi.no

Telefon: 24 16 88 00