Tips og veiledning til deg som jobber med barn og unge

Her finner du ressurser og veiledning som setter deg bedre i stand til å møte unge som er utsatt.

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er en veiledningstjeneste som er rettet mot mot ansatte på skoler som ikke har mangfoldsrådgiver, i flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner og andre hjelpetjenester.

Du kan lese mer om deres målgrupper og arbeidsoppgaver i mandatet for IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Ønsker dere å få fagteamet inn for kompetanseheving? Ta kontakt på epost: fagteam@imdi.no

IMDis mangfoldsrådgivere

IMDi har 59 mangfoldsrådgivere som er utplassert på ungdoms- og videregående skoler i alle landets fylker.  De har spisskompetanse på problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Se informasjon om mangfoldsrådgivere, hvor de er utplassert, og hvordan du kan kontakte dem.

Du kan lese mer om deres målgrupper og arbeidsoppgaver i mandatet for IMDis mangfoldsrådgivere.

Håndbok for håndtering av saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, barneekteskap og æresrelatert vold

Håndboken er under revidering og vil komme i ny utgave i 2023.

Dersom du ønsker å bestille håndboken i brosjyre-format, kan du forhøre deg om pris og antall til seniorrådgiver Gloria Orellana Hellerud: ghe@imdi.no

onion-tekstboks
Vi hører deg

Snakke med ungdom

Er du lærer og bekymret for en elev? Er du usikker på om saken er akutt?

På nettstedet rettentil.no finner du hjelp og råd til å vurdere elevens situasjon.

Du kan også ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll for veiledning og hjelp.  

Opplæringsverktøyet SNAKKE gir deg verktøy og tips når du skal snakke med et barn du er bekymret for.

Snakke om krysskultur

Er du lærer, og vil støtte elevene dine som er krysskulturelle?

Disse norske bøkene omhandler krysskultur:

De to første bøkene inneholder blant annet en del refleksjonsoppgaver rundt krysskulturell identitet. Den siste boken tar for seg portretter av flere krysskulturelle unge.

Salole, Lill (2024)  "Identitet og tilhørighet. Temaer i krysskulturell oppvekst" (2024). Gyldendal Akademisk forlag.

Salole, Lill (2020) "Crosscultural kids-en bok for deg som vokser opp med flere kulturer" Gyldendal Akademisk forlag.

Naqvi, Aon Raza (2019) "Third culture kids- å vokse opp mellom kulturer" Gyldendal Norsk forlag.

Hos organisasjonen Voksne for barn finner du godt opplæringsmateriell om hvordan du kan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Stiftelsen Flexid har utviklet et kurskonsept som kan brukes for å bevisstgjøre unge voksne om sine ressurser, identitet og tilhørighet. For å bli godkjent Flexid-kursholder må du gjennomføre en sertifisering.

nettstedet rettentil.no finner du råd og undervisningsmateriale som kan skape refleksjon om identitet og forventningspress.

Nettstedet DEMBRA inneholder ressurser og verktøy for undervisning om inkludering, identitet og tilhørighet.

Er du bekymret for ungdom som lever i strenge religiøse miljøer? Organisasjonen Hjelpekilden har utviklet nettstedet fritro.no rettet mot unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer, og nettstedet stortro.no med ressurser og veiledning for voksne som møter dem.

Hos organisasjonen Voksne for barn finner du godt opplæringsmateriell om hvordan du kan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Stiftelsen Flexid har utviklet et kurskonsept som kan brukes for å bevisstgjøre unge voksne om sine ressurser, identitet og tilhørighet. For å bli godkjent Flexid-kursholder må du gjennomføre en sertifisering.

nettstedet rettentil.no finner du råd og undervisningsmateriale som kan skape refleksjon om identitet og forventningspress.

Nettstedet DEMBRA inneholder ressurser og verktøy for undervisning om inkludering, identitet og tilhørighet.

Er du bekymret for ungdom som lever i strenge religiøse miljøer? Organisasjonen Hjelpekilden har utviklet nettstedet fritro.no rettet mot unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer, og nettstedet stortro.no med ressurser og veiledning for voksne som møter dem.

Snakke med foreldre

Er du lærer, og vil snakke med foreldrene til elevene dine om grensesetting og foreldrerollen? På nettstedet foreldrehverdag.no finner du blant annet gode diskusjonsopplegg for foreldremøter.

International Child Development Programme (ICDP) er et program for foreldreveiledning. Det finnes veiledningsgrupper i mange av landets kommuner. Du finner mer informasjon om programmet på nettsiden til ICDP Norge, og en oversikt over kontaktpersoner for veiledningsgrupper i kommunene på Bufdirs hjemmesider.

heart-tekstboks
Vi er her for deg

Bekymret for en utenlandsreise?

Er du lærer, og frykter at en av dine elever skal bli etterlatt i utlandet? Eller har du blitt kontaktet av noen som blir holdt tilbake i utlandet mot sin vilje?

Her finner du en samtaleguide med konkrete spørsmål du kan bruke i samtale med eleven som du er bekymret for.

På nettstedet rettentil.no finner du flere råd og hjelp.

Hvis eleven ikke møter på skolen, følger du denne veilederen fra Utdanningsdirektoratet.