Tips og veiledning

Her finner du ressurser og veiledning som setter deg bedre i stand til å møte unge som er utsatt.

Vi hører deg

Snakke med ungdom

Er du lærer og bekymret for en elev? Er du usikker på om saken er akutt?

På nettstedet rettentil.no finner du hjelp og råd til å vurdere elevens situasjon.

Du kan også ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll for veiledning og hjelp.  

Opplæringsverktøyet SNAKKE gir deg verktøy og tips når du skal snakke med et barn du er bekymret for.

Snakke om krysskultur

Er du lærer, og vil støtte elevene dine som lever med krysskultur?

nettstedet rettentil.no finner du råd og undervisningsmateriale som kan skape refleksjon om identitet og forventningspress.

Nettstedet DEMBRA inneholder ressurser og verktøy for undervisning om inkludering, identitet og tilhørighet.

Hos organisasjonen Voksne for barn finner du godt opplæringsmateriell på norsk, engelsk, polsk, arabisk, somali og urdu om hvordan du kan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Snakke med foreldre

Er du lærer, og vil snakke med foreldrene til elevene dine om grensesetting og foreldrerollen? På nettstedet foreldrehverdag.no finner du blant annet gode diskusjonsopplegg for foreldremøter.

International Child Development Programme (ICDP) er et program for foreldreveiledning. Det finnes veiledningsgrupper i mange av landets kommuner. Du finner mer informasjon om programmet på nettsiden til ICDP Norge, og en oversikt over kontaktpersoner for veiledningsgrupper i kommunene på Bufdirs hjemmesider.

Vi er her for deg

Bekymret for en utenlandsreise?

Er du lærer, og frykter at en av dine elever skal bli etterlatt i utlandet? Eller har du blitt kontaktet av noen som blir holdt tilbake i utlandet mot sin vilje?

På nettstedet rettentil.no finner du flere råd og hjelp.

Hvis eleven ikke møter på skolen, følger du denne veilederen fra Utdanningsdirektoratet.