Her kan du få hjelp

Det kan være fint å snakke med noen som kjenner til hvordan din situasjon kan løse seg. Du skal ikke føle deg alene.

Helsesykepleier
ER BRA Å HA NÅR..

Har du spørsmål om kropp og helse, pubertet, problemer med venner og familie, eller om du har vanskelige tanker og følelser?

Helsesykepleier har taushetsplikt, og kan være et bindeledd mellom flere som tilbyr hjelp.

Minoritetsrådgiver
ER BRA Å HA NÅR..

Opplever du at friheten din er begrenset? Kanskje lever du et dobbeltliv?  Er du det vanskelig å leve opp til alle forventninger både på skolen og hjemme?

Da er minoritetsrådgivere bra å ha. De finnes på noen skoler og kan gi gode råd og også skaffe hjelp fra andre om det er behov for det. Hvis skolen din ikke har minoritetsrådgiver, kan du snakke med rådgiver, sosiallærer eller helsesykepleier.

Læreren
ER BRA Å HA NÅR..

Opplever du at livet er litt vanskelig? Da kan det være godt å snakke med noen som kjenner deg og ser deg ofte.

Læreren kan være en sånn person. De har også oversikt over hvem som kan hjelpe deg.

Røde Kors
ER BRA Å HA NÅR..

Trenger du å snakke med noen, og ønsker å være anonym? Røde Kors har taushetsplikt, så du kan være trygg på at det du sier blir hos dem.

Ring 815 55 201 eller chat på med dem på deres nettsider, om det passer bedre for deg.

Røde Kors-telefonen har god erfaring med å hjelpe ungdommer som har det vanskelig hjemme.

Barnevernet
ER BRA Å HA NÅR..

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er forelderen som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Du kan ringe alarmtelefonen, tlf: 116111 eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå. Hvis du mistenker at en person under 18 år utsettes for vold, tvangsekteskap eller trusler om tvangsekteskap, ta kontakt med barneverntjenesten nærmest der den unge befinner seg. De kan gi deg tips og råd om hvordan du bør gå frem.

Ung.no
ER BRA Å HA NÅR..

Er du mellom 13 og 20 år og veldig nysgjerrig? På ung.no finner du informasjon flere unge lurer på. Du kan også stille spørsmål anonymt.

Se på ung.no, kanskje noen allerede har stilt spørsmål om det samme du lurer på?

Skeiv Verden
ER BRA Å HA NÅR..

Har du spørsmål om legningen din? Kanskje du har spørsmål om identitet? Da kan du snakke med Skeiv Verden.

Ring 23 21 45 98 eller 950 93 293 eller send e-post post@skeivverden.no.

Skeiv Verden har taushetsplikt.

Nødtelefonen
ER BRA Å HA NÅR..

Er noen i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner?

Ring Alarmtelefonen for barn og unge 116 111, eller politiet på telefon 02800 eller nødnummer 112.