Kan ikke komme for sent hjem

Jeg har nøyaktig en halvtime på å komme meg hjem fra skolen. Mamma sitter hjemme og følger med på klokka.

En venninne gjeng som smiler

«Blir du med å henge i parken, Sarah?», spør Anita. Hun og Stian spør meg omtrent hver dag om jeg vil finne på noe etter skolen. Og hver eneste gang de spør, sier jeg det samme.

«Det passer ikke i dag, sorry.» Jeg ser at de ikke er fornøyd med svaret mitt. Det hadde ikke jeg vært heller.

Jeg har egentlig veldig lyst til å være med, men jeg kan jo ikke. Mamma forventer at jeg kommer rett hjem. Som alltid.

Ingen vet sannheten

«Vi har jo ikke lekser i dag, og sola skinner!» sier Stian. De gir seg ikke. «Hadde det ikke vært deilig å sitte å prate litt i parken?»

Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle sannheten, den er det ingen som vet.

De vet ikke at mamma følger med på klokka og kan timeplanen min utenat. Og hvis jeg ikke kommer hjem i løpet av en halvtime begynner hun å ringe og mase. Jeg kjenner ingen andre 17-åringer som har det sånn.

Håpløst

Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få mamma til å forstå at jeg har lyst til å være med venner etter skolen.

Flere ganger har jeg spurt om lov, men hver gang har jeg fått beskjed om det går ikke. Det er ikke noe vits å spørre flere ganger nå.

Det aller verste er at broren min får lov til å være ute. Det er bare jeg som må komme rett hjem.

onion-tekstboks
Det hjelper å prate om det

Kjenner du deg igjen?

Føler du deg overvåket og kontrollert? Er det noen som følger med på det meste du gjør? En del av jobben til foreldre, eller andre som har ansvar for deg, er å passe på barna sine og sette grenser. Dette er en naturlig del av oppdragelsen, men i noen tilfeller er det helt urimelige begrensninger.

Snakk gjerne med læreren din, eller en rådgiver på skolen din. De kan hjelpe deg hvis du vil prate eller har spørsmål.

Se flere det er bra å snakke med

Mine rettigheter

Privatliv

Du har rett til et privatliv og respekt for din personlige identitet. Ingen – verken hjemme eller andre steder – skal overvåke deg, snoke, sjekke mobilen din og andre ting som er private, eller bestemme hvordan du ønsker å utvikle deg som person. Det er bare når de som har ansvaret for deg har et behov for å beskytte deg mot noe farlig eller skadelig, at de kan foreta inngrep i ditt privatliv og personvern. Utover dette skal de støtte deg, trøste deg, hjelpe deg når du trenger det, og være gode veiledere i ditt daglige liv.

Foreldre, eller andre som har ansvar for barnet, skal gi barnet stadig større selvråderett med alderen og fram til det fyller 18 år.

Ung.no har laget en oversikt over hvilke rettigheter vi har i løpet av livet.

Røde Kors
ER BRA Å HA NÅR..

Trenger du å snakke med noen, og ønsker å være anonym? Røde Kors har taushetsplikt, så du kan være trygg på at det du sier blir hos dem.

Ring 815 55 201 eller chat på med dem på deres nettsider, om det passer bedre for deg.

Røde Kors-telefonen har god erfaring med å hjelpe ungdommer som har det vanskelig hjemme.

Snakke med foreldre

Er du lærer, og vil snakke med foreldrene til elevene dine om grensesetting og foreldrerollen? På nettstedet foreldrehverdag.no finner du blant annet gode diskusjonsopplegg for foreldremøter.

International Child Development Programme (ICDP) er et program for foreldreveiledning. Det finnes veiledningsgrupper i mange av landets kommuner. Du finner mer informasjon om programmet på nettsiden til ICDP Norge, og en oversikt over kontaktpersoner for veiledningsgrupper i kommunene på Bufdirs hjemmesider.