Friheten til å velge studier selv

Jeg tror at jeg ville blitt en fantastisk lege. Men jeg får ikke lov til å studere.

Gutt med hettegenser og en kors i halsen

Helt siden jeg begynte på ungdomsskolen har jeg tenkt på å bli lege, og har jobbet hardt på skolen i alle år for å kunne komme inn på medisin.

Men i det siste har det blitt mer klart for meg at jeg ikke kommer til å studere. Her hvor jeg bor er det ikke vanlig at vi studerer etter videregående.

 Vi skal bli håndverkere eller hjelpearbeidere.

Menigheten vil noe annet enn meg

Det er kjempefine jobber, men det er ikke det jeg har lyst til å bli.

Familien min er med i en liten menighet hvor tradisjonen er at vi unge ikke skal utdanne oss mer etter videregående.

All innsatsen jeg har lagt ned på skolen har ingenting å si når jeg ikke får lov til å bruke det til å utdanne meg til det jeg selv vil.

heart-tekstboks
Jeg trenger støtte

Kjenner du deg igjen?

Har du ambisjoner og drømmer om framtiden? Opplever du at familien din ikke forstår deg, eller støtter deg i valgene dine? Det kan være vondt når du føler at dine nærmeste ikke ser deg og dine visjoner. Da er det viktig å finne støtte hos andre, som for eksempel læreren din. Kanskje læreren din kan snakke med foreldrene dine? Eller hjelpe deg når du vurderer hva du skal studere? Ta en prat, så er du ikke alene.

Se flere det er bra å snakke med

Mine rettigheter

Utdanning

Det er foreldrenes ansvar å sørge for at du går på barneskolen og ungdomsskolen. Du har både rett og plikt til å gå på barneskole og ungdomsskole, og rett til videregående utdanning. Fra du er 15 år har du selv rett til å velge utdanning. Dette betyr både om du vil begynne eller fortsette på videregående, og hvilke linje du vil gå.

Barn som er fylt 15 år, avgjør selv spørsmål om valg av utdanning og om å melde seg inn i eller ut av foreninger.

Røde Kors
ER BRA Å HA NÅR..

Trenger du å snakke med noen, og ønsker å være anonym? Røde Kors har taushetsplikt, så du kan være trygg på at det du sier blir hos dem.

Ring 815 55 201 eller chat på med dem på deres nettsider, om det passer bedre for deg.

Røde Kors-telefonen har god erfaring med å hjelpe ungdommer som har det vanskelig hjemme.