Tøff, jentete gutt

Jeg var en av de tøffe gutta. De tøffe gutta som ikke likte homofile gutter. Jeg var en av de tøffe gutta som ikke likte meg.

Gutt med caps og grønn skjorte

Gutta hadde tullet lenge med meg, de kødda med at jeg var feminin og «jentete».

Jeg trodde jeg ikke brydde meg om det, men det må ha gått mer inn på meg enn jeg skjønte da.

Der jeg bor er det en del gjenger og ikke så bra miljø. Jeg gjorde alt jeg kunne for å passe inn der og gjorde ting jeg ikke er så stolt over nå. Jeg ble en av de tøffe gutta.

Elevmegler

En dag kom det en miljøarbeider bort til meg på skolen. Hun fortalte at hun hadde sett at jeg hadde slitt i det siste, at jeg hadde forandret meg og snakket stygt om homofile.

Jeg var sikker på at miljøarbeideren ville ringe hjem til foreldrene mine. I stedet spurte hun om jeg ville bli elevmegler. En elevmegler er når en av elevene er med på å løse problemer som skjer i skoletiden. Hvis noen krangler for eksempel, kan en elevmegler hjelpe til med å løse saken.

Hun mente at jeg kunne hjelpe til med å løse konflikter siden jeg hadde vært i forskjellige miljøer.

Det kunne også være en løsning på den dårlige oppførselen min, sa hun.

Satse på drømmene mine

Jeg hadde aldri trodd at det å bli elevmegler kunne hjelpe meg så mye. Ansvaret jeg fikk fra skolen gjorde meg selvsikker og jeg hjalp til i mange situasjoner. 

Det gjorde at jeg turte å være meg selv, og gjøre det jeg hadde lyst til.

Takket være den sjansen har jeg fulgt drømmen min og er nå med i et profesjonelt dansekompani.

Jeg er fortsatt tøff. Tøff, snill og feminin.

bubble-tekstboks
Jeg trenger råd

Kjenner du deg igjen?

Føler du at du ikke kan være deg selv? At du må være forskjellige versjoner av deg selv i løpet av en dag? Det kan bli veldig slitsomt i lengden. Det kan hjelpe å prate med noen. Kanskje du har en god venn du kan snakke med? Eller en lærer på skolen som kjenner deg godt? Prat med noen, da kan det bli lettere å takle hverdagen.

Se flere det er bra å snakke med

Mine rettigheter

Legning og identitet

Barn har rett til respekt for sin legning og personlige identitet. Diskriminering eller trakassering på grunn av seksuell orientering er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige nedverdigende eller ydmykende.

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder er kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Skeiv Verden
ER BRA Å HA NÅR..

Har du spørsmål om legningen din? Kanskje du har spørsmål om identitet? Da kan du snakke med Skeiv Verden.

Ring 23 21 45 98 eller 950 93 293 eller send e-post post@skeivverden.no.

Skeiv Verden har taushetsplikt.

Snakke om krysskultur

Er du lærer, og vil støtte elevene dine som er krysskulturelle?

Disse norske bøkene omhandler krysskultur:

De to første bøkene inneholder blant annet en del refleksjonsoppgaver rundt krysskulturell identitet. Den siste boken tar for seg portretter av flere krysskulturelle unge.

Salole, Lill (2014) "Krysskulturelle barn og unge" Gyldendal Akademisk forlag.

Salole, Lill (2020) "Crosscultural kids-en bok for deg som vokser opp med flere kulturer" Gyldendal Akademisk forlag.

Naqvi, Aon Raza (2019) "Third culture kids- å vokse opp mellom kulturer" Gyldendal Norsk forlag.

Hos organisasjonen Voksne for barn finner du godt opplæringsmateriell om hvordan du kan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Stiftelsen Flexid har utviklet et kurskonsept som kan brukes for å bevisstgjøre unge voksne om sine ressurser, identitet og tilhørighet. For å bli godkjent Flexid-kursholder må du gjennomføre en sertifisering.

nettstedet rettentil.no finner du råd og undervisningsmateriale som kan skape refleksjon om identitet og forventningspress.

Nettstedet DEMBRA inneholder ressurser og verktøy for undervisning om inkludering, identitet og tilhørighet.

Er du bekymret for ungdom som lever i strenge religiøse miljøer? Organisasjonen Hjelpekilden har utviklet nettstedet fritro.no rettet mot unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer, og nettstedet stortro.no med ressurser og veiledning for voksne som møter dem.

Hos organisasjonen Voksne for barn finner du godt opplæringsmateriell om hvordan du kan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Stiftelsen Flexid har utviklet et kurskonsept som kan brukes for å bevisstgjøre unge voksne om sine ressurser, identitet og tilhørighet. For å bli godkjent Flexid-kursholder må du gjennomføre en sertifisering.

nettstedet rettentil.no finner du råd og undervisningsmateriale som kan skape refleksjon om identitet og forventningspress.

Nettstedet DEMBRA inneholder ressurser og verktøy for undervisning om inkludering, identitet og tilhørighet.

Er du bekymret for ungdom som lever i strenge religiøse miljøer? Organisasjonen Hjelpekilden har utviklet nettstedet fritro.no rettet mot unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer, og nettstedet stortro.no med ressurser og veiledning for voksne som møter dem.