La meg være i fred

Det er mange som er stressa for hva foreldrene deres mener, det problemet har ikke jeg. I stedet har jeg en hel gjeng av folk som sjekker opp hva jeg gjør.

Ung gutt med kort og krøllete hår

Hva liker en 17 år gammel gutt å gjøre? Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg liker å henge med venner, dra på fest i helgene og finne på morsomme ting etter skolen.

Jeg kom til Norge alene, men det er et helt samfunn som følger med på hva jeg gjør.

De ser meg gå til skolen, de følger på meg når jeg går hjem og de er «tilfeldigvis» der når jeg skal ut å henge med venner.

Andres meninger

Det er sykt mange mennesker som skal ha så mye å si.

Det er noen ganger jeg får dårlig samvittighet. Jeg gjør ikke akkurat det jeg skal når det gjelder religionen min, men det bør man da kunne finne ut av selv?

Jeg tror ikke jeg blir så mye bedre troende menneske av å ha et drøss av andre mennesker som følger med på hva jeg gjør hele tiden, for å sjekke om jeg tror «riktig».

Det hadde også vært fint å snakke med jenter uten at jeg får beskjed av en kar om at det er feil jente jeg snakker med.

Jeg ønsker at alle bare skal passe på seg selv og ikke bry seg så mye om hva jeg gjør.

heart-tekstboks
Det hjelper å prate om det

Kjenner du deg igjen?

Føler du deg overvåket og kontrollert? Er det noen som følger med på det meste du gjør? En del av jobben til foreldre, eller andre som har ansvar for deg, er å passe på barna sine og sette grenser. Dette er en naturlig del av oppdragelsen, men i noen tilfeller er det helt urimelige begrensninger.

Snakk gjerne med læreren din, eller en rådgiver på skolen din. De kan hjelpe deg hvis du vil prate eller har spørsmål.

Se flere det er bra å snakke med

Mine rettigheter

Privatliv

Du har rett til et privatliv og respekt for din personlige identitet. Ingen – verken hjemme eller andre steder – skal overvåke deg, snoke, sjekke mobilen din og andre ting som er private, eller bestemme hvordan du ønsker å utvikle deg som person. Det er bare når de som har ansvaret for deg har et behov for å beskytte deg mot noe farlig eller skadelig, at de kan foreta inngrep i ditt privatliv og personvern. Utover dette skal de støtte deg, trøste deg, hjelpe deg når du trenger det, og være gode veiledere i ditt daglige liv.

Foreldre, eller andre som har ansvar for barnet, skal gi barnet stadig større selvråderett med alderen og fram til det fyller 18 år.

Ung.no har laget en oversikt over hvilke rettigheter vi har i løpet av livet.

Røde Kors
ER BRA Å HA NÅR..

Trenger du å snakke med noen, og ønsker å være anonym? Røde Kors har taushetsplikt, så du kan være trygg på at det du sier blir hos dem.

Ring 815 55 201 eller chat på med dem på deres nettsider, om det passer bedre for deg.

Røde Kors-telefonen har god erfaring med å hjelpe ungdommer som har det vanskelig hjemme.

onion-tekstboks
Vi hører deg

Snakke med ungdom

Er du lærer og bekymret for en elev? Er du usikker på om saken er akutt?

På nettstedet rettentil.no finner du hjelp og råd til å vurdere elevens situasjon.

Du kan også ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll for veiledning og hjelp.  

Opplæringsverktøyet SNAKKE gir deg verktøy og tips når du skal snakke med et barn du er bekymret for.