Hva er en mangfoldsrådgiver?

Mangfoldsrådgiverne kan mye om å vokse opp med ulike kulturer, det som er positivt og det som kan være vanskelig.

Mangfoldsrådgivere i Norge jobber på noen skoler i Norge for å gi støtte til ungdommer som er utsatt for sosialt press, ekteskapspress og vold. I tillegg til å møte elever gir mangfoldsrågivere råd og veiledning til andre som jobber med barn og unge. Alle uansett bakgrunn, har rett til å snakke med en mangfoldsrådgiver på sin skole. Du kan ta kontakt selv om du ikke er elev ved skolen.

Mangfoldsrådgiverne kan mye om å vokse opp med ulike kulturer, å oppleve diskriminering og det å savne sitt hjemland. Å ha bakgrunn fra flere kulturer er en stor styrke. Samtidig kan det for noen bli ekstra mye press både hjemmefra, på skolen og fra venner. Det kan skje hvis for eksempel skolen har noen krav og foreldre har helt andre krav. Ungdommer fra lukkede trossamfunn kan også oppleve mye sosialt press.

Noen opplever mye press på hvem de skal gifte seg med, hva de kan studere og hvem de kan være venner med. Foreldre har rett til å si sin mening og til å beskytte og oppdra sine barn. Samtidig kan noen foreldre gå for langt i sine ønsker for barna. De kan komme med trusler og utøve psykisk eller fysisk vold. Hvis det har blitt sånn for deg eller noen du kjenner kan du ta kontakt med en mangfoldsrådgiver. Du godt snakke med en mangfoldsrådgiver selv om det ikke er et stort problem. Noen ganger kan det være fint å bare snakke litt med en trygg voksen.

Mangfoldsrådgivere kan også kontaktes om du har spørsmål om kjønns- og seksualitetsmangfold, rasisme eller diskriminering.

En mangfoldrådgiver kan gi deg støtte hvis du selv vil løse et problem. Du kan også få tips og råd om andre steder du kan få hjelp. Du bestemmer selv hvor mye du vil fortelle og mangfoldsrådgiveren har taushetsplikt.

Mine rettigheter

Ekteskap

Du har selv rett til å bestemme hvem du skal gifte meg med. Foreldre eller andre har ikke rett til å avtale ekteskap på dine vegne. Ekteskap under press kan gjøres ugyldig, og ekteskap under tvang er straffbart. Det har ikke noe å si om man giftet seg i Norge eller utlandet, tvang er fortsatt ulovlig.