På tvers av landegrenser

Å ha tilknytning til flere land og kulturer preger hverdagen. For mange betyr det å ha tilhørighet utenfor Norges grenser også at mye av familiens energi er rettet mot land hvor kjente og kjære befinner seg.

På tvers av landegrenser

Å ha tilknytning til flere land og kulturer preger hverdagen. Man hører og bruker for eksempel forskjellige språk. Man er gjerne kjent med ulike måter å tenke, oppføre seg og forstå situasjoner. For mange betyr det å ha tilhørighet utenfor Norges grenser også at mye av familiens energi er rettet mot land hvor kjente og kjære befinner seg.

Delt oppmerksomhet

Man tilbringer hverdagen sin her, men i familien er følelser og oppmerksomhet knyttet til plassene hvor slekt og venner bor. Man er på en måte både her og der samtidig. Man har hodet og hjertet på flere steder. Det er bestandig noen eller noe som mangler, som er langt unna.

Språk, musikk, møblering, ritualer og matretter har gjerne forbindelse til andre kulturer og steder. Familiemedlemmer kan bruke mye tid på å kommunisere på telefon, e-post eller sosiale medier med dem som er på andre plasser. Det er vanlig å forholde seg til flere tidssoner. Man følger gjerne også tett med på nyheter og underholdning fra andre hjemland. I ferier reiser kan kanskje på besøk, eller får besøk. Mange sender regelmessig penger og ting til slekt.

Noen utfordringer

Å være både her og der oppleves ofte helt naturlig. Det er en vanlig del av livet for mange med krysskulturell bakgrunn. Det kan likevel føre til vanskelige erfaringer og følelser. Noen unge sier at det føles som «å stå i spagaten» mellom her og der. De selv eller nære familiemedlemmer kan slite med mye savn, sorg og bekymring for slekt som befinner seg over landegrenser.

Strev med å følge opp folk på avstand kan forsterke seg i forbindelse med bestemte hendelser. Det kan være gode begivenheter hvor man føler seg ekstra langt unna hverandre. Eksempler er fødsler, bursdager og bryllup. Det kan også være triste begivenheter hvor avstand hindrer samvær. For eksempel sykdom, dødsfall og begravelser.

Dersom plasser man har tilknytning til preges av naturkatastrofer, krig og konflikt blir det gjerne ekstra utfordrende. Det som skjer i ens andre hjemland er ikke fremmed og fjernt, men personlig og nært. Likevel skriver kanskje ikke de norske avisene nok eller riktig om situasjonen. Man har på en måte en del av livet som er «usynlig» for andre som ikke kjenner til samme detaljer eller har samme følelser knyttet til hva som foregår.

Styrker

Det finnes mange styrker knyttet til det å ha tilknytning flere plasser. For eksempel kan man utvikle em global bevissthet. Global bevissthet er kunnskap om politikk, samfunn og forhold i verden. En global bevissthet gir også forståelse og empati for at folk har forskjellige omstendigheter og ulike måter å leve på. Disse erfaringene gjør at man kanskje ikke dømmer så fort eller overfladisk.

En global bevissthet er kunnskap om at mennesker er mennesker, uansett hvor de bor, hvilket språk de snakker, hvilken tro de har, og hvilket miljø eller samfunn de kommer fra.

Livet på tvers av landegrenser gir trening i å se en sak fra flere sider. Denne treningen kan brukes til å forklare saker eller rydde i misforståelser for andre som ikke har samme evner. Egenskapene er nyttige både i skolearbeid, studier og i arbeidslivet.

I dagens mangfoldige samfunn er det et sterkt ønske og behov for slike perspektiver. I vår tid haster det også å finne løsninger på områder som klima, krig, matforsyning og pandemibekjempelse. Da behøver vi globale problemløsere som ser verden fra flere sider og vinkler.

Refleksjonsspørsmål

Kommer du på flere eksempler på det å leve et liv med tilknytning på tvers av landegrenser?

Har du flere eksempler på utfordringer enn dem som nevnes her?

Har du flere eksempler på styrker og ferdigheter man kan få, og hva de kan brukes til?

Hvis du vil lese/lære mer, utforsk gjerne stoffet om krysskulturell oppvekst.

Illustrasjon av storfamilie

EVIG AVSKJED 

Alle gjenforeninger er nye avskjeder. Alle avskjeder er nye gjenforeninger. Bestandig noen som vinker, fra en bil, en båt, et tog, et fly.Akselererer bort, selv når de nærmer seg.

Dikt av Lill T. Salole