Ung og krysskulturell

Å være krysskulturell vil si at du møter ulike kulturer, for eksempel hjemme og i skolen. På Nora skriver vi om hva som kan være utfordringene, men du hører kanskje ikke så mye om det positive med å være krysskulturell?

Hva vil det si å være krysskulturell? Noen bruker ord som betyr omtrent det samme, for eksempel flerkulturell, multikulturell, tredjekultursbarn eller third culture kid. Det betyr at du har mer enn en kultur å forholde deg til i livet ditt. Kultur kan være hva som er viktig i din familie, språk, klesdrakt, regler, familieforhold, bare for å nevne noe. Mange vokser opp med samme kultur hjemme og på skolen, men det er også mange som vokser opp som krysskulturelle. Da kan man oppleve at kulturen hjemme, på skolen og blant venner er ganske ulik.  Kanskje foreldrene dine er fra to ulike land eller du har vokst opp i flere land? Det er mange som kan beskrive seg selv som krysskulturelle idag.

For noen krysskulturelle unge er det mest positivt å ha en slik bakgrunn og for noen er det mest vanskelig. Noen tenker heller ikke så mye over at de er krysskulturelle.

kilde: unsplash, Foto: Zachary Nelson

Mange unge og voksne bidrar med mye ekstra, på skolen eller i jobb nettopp på grunn av sin krysskulturelle bakgrunn. Her er en liten liste over noen av flere ting, som kan være positivt med å være krysskulturell.

  • Språkmektig: du kan kanskje flere språk, eller deler av et språk. Dette er en kjempeviktig kompetanse og ikke minst gøy! Husk at språk ikke bare er ord, det er også kroppsspråk, hvordan man «snakker» med hendene, hvordan man bruker stemmen og liknende.
  • Du ser utover Norges grenser. Du vet kanskje mye om hva som skjer i ditt eller foreldrene dine sitt hjemland. Du vet mye om hva som skjer i verden og du bryr deg kanskje ekstra fordi du har familie og venner som ikke bor i Norge. Kanskje setter du ekstra pris på de mulighetene du har i Norge, fordi du vet at ikke alle har like muligheter.
  • Du vet ganske mye om hva som er viktig i andre kulturer. Du blir kanskje lettere kjent med folk fra andre kulturer. Siden du er vant til at folk gjør ting på ulike måter, blir du vant til å møte og snakke med ulike mennesker. Du kan bli mer åpen og mindre fordomsfull ovenfor andre kulturer. Dette er veldig attraktive egenskaper i mange jobber. På mange arbeidsplasser finner du mennesker fra ulike fagbakgrunner og kulturer, da er det veldig nyttig at du er vant til å møte ulike mennesker på en god måte!
  • Du kan bli mer kreativ: det å møte så mange mennesker med ulik tankegang kan sette igang mange nye tankeprosesser for deg. Når de fleste rundt deg mener ganske like ting, så får du ikke den samme påvirkningen. Dette kan være veldig spennende og kan gi deg noen opplevelser som du ikke hadde fått om du forholdt deg til kun en kultur.

Flere steder på Nora kan du lese om utfordringene som kan komme ved å forholde seg til flere kulturer. Opplever du det er det viktig at du tar det på alvor. Samtidig kan det å være krysskulturell gjøre livet ditt rikere på opplevelser. Så husk å se deg selv, venner og familie med dette blikket også!

Annerledes, men hører til

Pasha, Isabel, Laial og David forteller om å være annerledes enn andre barn og også om å høre til.

Snakke om krysskultur

Er du lærer, og vil støtte elevene dine som er krysskulturelle?

Disse norske bøkene omhandler krysskultur:

De to første bøkene inneholder blant annet en del refleksjonsoppgaver rundt krysskulturell identitet. Den siste boken tar for seg portretter av flere krysskulturelle unge.

Salole, Lill (2024)  "Identitet og tilhørighet. Temaer i krysskulturell oppvekst" (2024). Gyldendal Akademisk forlag.

Salole, Lill (2020) "Crosscultural kids-en bok for deg som vokser opp med flere kulturer" Gyldendal Akademisk forlag.

Naqvi, Aon Raza (2019) "Third culture kids- å vokse opp mellom kulturer" Gyldendal Norsk forlag.

Hos organisasjonen Voksne for barn finner du godt opplæringsmateriell om hvordan du kan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Stiftelsen Flexid har utviklet et kurskonsept som kan brukes for å bevisstgjøre unge voksne om sine ressurser, identitet og tilhørighet. For å bli godkjent Flexid-kursholder må du gjennomføre en sertifisering.

nettstedet rettentil.no finner du råd og undervisningsmateriale som kan skape refleksjon om identitet og forventningspress.

Nettstedet DEMBRA inneholder ressurser og verktøy for undervisning om inkludering, identitet og tilhørighet.

Er du bekymret for ungdom som lever i strenge religiøse miljøer? Organisasjonen Hjelpekilden har utviklet nettstedet fritro.no rettet mot unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer, og nettstedet stortro.no med ressurser og veiledning for voksne som møter dem.

Hos organisasjonen Voksne for barn finner du godt opplæringsmateriell om hvordan du kan tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Stiftelsen Flexid har utviklet et kurskonsept som kan brukes for å bevisstgjøre unge voksne om sine ressurser, identitet og tilhørighet. For å bli godkjent Flexid-kursholder må du gjennomføre en sertifisering.

nettstedet rettentil.no finner du råd og undervisningsmateriale som kan skape refleksjon om identitet og forventningspress.

Nettstedet DEMBRA inneholder ressurser og verktøy for undervisning om inkludering, identitet og tilhørighet.

Er du bekymret for ungdom som lever i strenge religiøse miljøer? Organisasjonen Hjelpekilden har utviklet nettstedet fritro.no rettet mot unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer, og nettstedet stortro.no med ressurser og veiledning for voksne som møter dem.