Tolkekonferansen 2024

Årets tolkekonferanse retter oppmerksomheten mot kvalitetsreform og profesjonsutvikling på tolkefeltet.

Sist oppdatert: 2. februar 2024

Tidspunkt

19. april 2024 09.30-16.30 Legg i kalender

Sted

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Se på kart

Arrangør

IMDi

To år etter innføringen av tolkeloven tegner det seg et bilde av et tolkefelt i kontinuerlig utvikling. Antallet tolkeoppdrag som utføres med kvalifiserte tolker øker. Det samme gjør antallet kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister. Det er mange positive tegn i tiden, men utfordringene står stadig i kø.

Tema for Tolkekonferansen 2024 er kvalitetsreform og profesjonsbygging på tolkefeltet. 

Gode tolker bidrar til å sikre rettsikkerhet og likevedige tjenester for alle Norges innbyggere. Med tolkekonferansen ønsker IMDi å samle alle som interesserer seg for tolkefeltet til en spennende og begivenhetsrik dag. 

På konferansen vil du få høre om profesjonalisering av tolkeyrket, lære mer om tolkeloven, få innsikt i IMDis behandling av varsler om tolkers brudd på tolkeloven, og få de nyeste tallene fra Tolkemonitor LOV, om offentlige organers etterlevelse av tolkeloven.

Møt blant annet Hanne Skaaden, Yohan Shanmugaratnam, Hilde Haualand, og tolkefeltets "norsken, dansken og svensken". 

Meld deg på Tolkekonferansen her. 

Fant du det du lette etter?