Bosetting

Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten.

Slik går det med bosettingen i år (per 31.10.2021)

2720 antall bosatte flyktninger

6,8 gjennomsnittlig ventetid (mnd.) fra vedtak om opphold til bosetting

Les mer i månedsrapport for bosetting

Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.

Fant du det du lette etter?