Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten.

Aktuelt:

Fagmøte om overføringsflyktninger fra Kongo (ekstern lenke)

Av de 2120 overføringsflyktningene norske kommuner skal ta imot i år, vil 1000 være fra Kongo. Vil du vite mer om landet, arbeidet med bosetting i Norge og erfaringer med kongolesiske flyktninger? Se opptak fra vårt fagmøte 30. mai.

Slik går det med bosettingen i år (per 30.11.2018)

4 359 antall bosatte flyktninger

5,0 gjennomsnittlig ventetid (md.) fra vedtak om opphold til bosetting

Les mer i månedsrapport for bosetting.

Lær fra de andre kommunene:

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.