Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten.

Siste oppdateringer:

Nå kommer de første overføringsflyktningene

Ved utgangen av mars var det bosatt kun 762 av totalt 5 300 flyktninger som er forventet at skal bosettes i år. Snart kommer de første overføringsflyktningene og bosettingen i kommunene vil da kunne øke.

Slik går det med bosettingen i år (per 31.03.2019)

762 antall bosatte flyktninger

3,3 gjennomsnittlig ventetid (md.) fra vedtak om opphold til bosetting

Les mer i månedsrapport for bosetting.

Lær fra de andre kommunene:

Helse fra første bosettingsdag

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger med helseutfordringer. Det stiller utradisjonelle krav til hjelpeapparatet. Derfor har Kristiansand kommune profesjonalisert og spesialisert arbeidet med å søke tilskudd.