Oppmoding om busetting for 2022

IMDi har bedt 212 norske kommunar om å ta imot 5 500 flyktningar i 2022. Av desse er 32 kommunar oppmoda om å busette 141 einslege mindreårige flyktningar.

Sist oppdatert: 12. november 2021

Prognosane viser at behovet for busetting i 2022 er berekna å vere om lag 5 500 personar. Talet er samstundes svært usikkert på grunn av uvissheit rundt innkomst av overføringsflyktningar i 2022.

Koronapandemien, reiseavgrensingar og situasjonen i Afghanistan har også skapt stor uvisse i behovet for busettingsplassar i 2022. IMDi har derfor hatt behov for meir tid for å kvalitetssikre busettingstala for 2022, og oppmodinga vert som følge noko forsinka. IMDi har no sendt ut oppmodingsbrev til alle kommunane som blir bedt om å busette flyktningar i 2022.

Kunnskapsdepartementet har avgjort eit sett med kriterier for korleis busettingsbehovet skal fordelast mellom kommunane. Desse kriteria har ligge til grunn for oppmodingstala for 2022. IMDi har særleg vektlagt resultat i introduksjonsprogrammet dei siste åra, samt moglegheit for arbeid og kapasitet til å gi vidaregåande opplæring i regionen.

Om busetting i 2021

2021 har også vore eit år prega av uvisse. IMDi bad opphavleg kommunane om å ta imot 5 025 flyktningar i 2021. På grunn av koronapandemien vart det totale busettingsbehovet i 2021 lågare enn den opphavlege oppmodinga. IMDi varsla om dette i eit brev til busettingskommunane i juni. Etter innkomsten av flyktningane frå Afghanistan er nedgangen dempa til ein viss grad. IMDi kjem derfor ikkje til å sende ut ei ny justert oppmoding for inneverande år, men vil sørge for at dei flyktningane som kjem vert jamt fordelt mellom alle busettingskommunar.

Oppmodinga for 2022

Kunnskapsdepartementet har fastsett eit sett med kriterium som har ligge til grunn for arbeidet med å be kommunar om å busetta flyktningar i 2022:

 • Busetting av flyktningar skal vera styrt og spreidd. Det skal busettast flyktningar i alle landsdelar og i kommunar av ulik storleik.
 • Resultat i introduksjonsprogrammet dei siste åra, og dessutan moglegheiter for arbeid og kapasitet til å gi vidaregåande opplæring i regionen, skal tilleggast størst vekt.
 • Tenestetilbodet og kompetansen i kommunen til å sikra godt integreringsarbeid blir tatt omsyn til ved oppmodingar.
 • Som hovudregel skal ingen kommune bli beden om færre enn 10 personar, med mindre det gjeld særskilde forhold.
 • Kapasiteten kommunane har til rask opp- og nedbygging av tenester, og moglegheit til å ta imot eit stort tal flyktningar, blir lagt vekt på. Dette blir sett i samanheng med innbyggartalet i kommunen, og inneber eit behov for kontinuitet i busettinga.
 • Det blir tatt omsyn til om kommunen kan busette flyktningar med store funksjonsnedsettingar.
 • For å unngå bostedssegregering skal ein, i fastsetjing av oppmodingstal, ta omsyn til kor mange innvandrarar det bur i kommunane. Kommunane blir oppfordra til å unngå busetting i område der delen innvandrarar er over 30 prosent og der det er levekårsutfordringar.
 • Kommunar med mottak, inkludert samarbeidskommunar, skal alltid vurderast for oppmoding om busetting.

Det blir lagt størst vekt på resultat i introduksjonsprogrammet, og dessutan moglegheita for å få arbeid og kapasitet til å gi vidaregåande opplæring i regionen (minimum 60 prosent). Deretter skal omsynet til styrt og spreidd busetjing og kapasitet i kommunane leggast vekt på. Det skal òg sjåast hen til resten av kriteria i vurderinga av den enkelte kommunen. Med del innvandrarar blir meint innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre.

Det endelege talet for kvar kommune har blitt fastsett i dialog med Kommunenes sentralforbund (KS) og den enkelte fylkeskommunen. Oppmodingsbrev til kommunane har blitt sendt ut innan midten av november 2021.

Sjå oppmodingstal på kommunenivå i vår tal- og statistikkløysing

Alle oppmodingstal på kommunenivå

Kommune Fylke Endelege tal 2022 - Einslege mindreårige Einslege mindreårige 15-18 Einslege mindreårige <15
Risør Agder 13      
Grimstad Agder 29      
Arendal Agder 36 3 3 0
Kristiansand Agder 83 6 4 2
Lindesnes Agder 29      
Farsund Agder 18      
Flekkefjord Agder 18      
Gjerstad Agder 0      
Vegårshei Agder 0      
Tvedestrand Agder 13      
Froland Agder 0      
Lillesand Agder 18      
Birkenes Agder 13      
Åmli Agder 0      
Iveland Agder 0      
Evje og Hornnes Agder 13      
Bygland Agder 0      
Valle Agder 0      
Bykle Agder 0      
Vennesla Agder 24      
Åseral Agder 0      
Lyngdal Agder 12      
Hægebostad Agder 0      
Kvinesdal Agder 15      
Sirdal Agder 0      
Lillehammer Innlandet 30 5 3 2
Gjøvik Innlandet 28 4 4 0
Løten Innlandet 10      
Sør-Odal Innlandet 12      
Åsnes Innlandet 10      
Trysil Innlandet 12      
Elverum Innlandet 18 4 4 0
Tolga Innlandet 12      
Alvdal Innlandet 12      
Vågå Innlandet 10      
Nord-Fron Innlandet 12      
Kongsvinger Innlandet 18      
Hamar Innlandet 29      
Ringsaker Innlandet 26      
Sel Innlandet 10      
Stange Innlandet 23      
Nord-Odal Innlandet 0      
Ringebu Innlandet 12      
Eidskog Innlandet 0      
Grue Innlandet 0      
Øyer Innlandet 12      
Våler (Hedmark) Innlandet 0      
Østre Toten Innlandet 12      
Åmot Innlandet 0      
Stor-Elvdal Innlandet 0      
Rendalen Innlandet 0      
Engerdal Innlandet 0      
Søndre Land Innlandet 12      
Tynset Innlandet 16      
Nordre Land Innlandet 12      
Folldal Innlandet 0      
Os Innlandet 0      
Dovre Innlandet 0      
Lesja Innlandet 0      
Skjåk Innlandet 0      
Lom Innlandet 0      
Nord-Aurdal Innlandet 12      
Øystre Slidre Innlandet 12      
Sør-Fron Innlandet 0      
Gausdal Innlandet 0      
Vestre Toten Innlandet 15      
Gran Innlandet 19      
Sør-Aurdal Innlandet 0      
Etnedal Innlandet 0      
Vestre Slidre Innlandet 0      
Vang Innlandet 0      
Kristiansund Møre og Romsdal 30      
Molde Møre og Romsdal 50      
Vanylven Møre og Romsdal 0      
Sande (Møre og Romsdal) Møre og Romsdal 0      
Ulstein Møre og Romsdal 25      
Hareid Møre og Romsdal 11      
Ørsta Møre og Romsdal 28      
Sykkylven Møre og Romsdal 24      
Sula Møre og Romsdal 15      
Giske Møre og Romsdal 10      
Vestnes Møre og Romsdal 28      
Rauma Møre og Romsdal 0      
Aukra Møre og Romsdal 22      
Averøy Møre og Romsdal 18      
Gjemnes Møre og Romsdal 0      
Tingvoll Møre og Romsdal 10      
Sunndal Møre og Romsdal 36      
Surnadal Møre og Romsdal 24      
Aure Møre og Romsdal 0      
Fjord Møre og Romsdal 0      
Hustadvika Møre og Romsdal 25      
Ålesund Møre og Romsdal 76 5 3 2
Volda Møre og Romsdal 36 4 4 0
Herøy (Møre og Romsdal) Møre og Romsdal 15      
Stranda Møre og Romsdal 0      
Smøla Møre og Romsdal 10      
Bodø Nordland 70      
Narvik Nordland 19      
Bindal Nordland        
Sømna Nordland        
Brønnøy Nordland 24      
Vega Nordland        
Vevelstad Nordland        
Alstahaug Nordland 25      
Leirfjord Nordland 14      
Vefsn Nordland 22      
Grane Nordland        
Hattfjelldal Nordland 0      
Nesna Nordland 0      
Hemnes Nordland        
Rana Nordland 22      
Lurøy Nordland        
Træna Nordland        
Rødøy Nordland        
Meløy Nordland 15      
Gildeskål Nordland 0      
Beiarn Nordland        
Sørfold Nordland 0      
Steigen Nordland 10      
Lødingen Nordland 0      
Evenes Nordland        
Røst Nordland        
Værøy Nordland        
Flakstad Nordland        
Vestvågøy Nordland 23      
Vågan Nordland 20      
Hadsel Nordland 20      
Bø (Nordland) Nordland        
Andøy Nordland 17      
Moskenes Nordland        
Sortland Nordland 20 0 0 0
Hamarøy Nordland 10 0 0 0
Herøy (Nordland) Nordland 10      
Dønna Nordland 10      
Saltdal Nordland 10      
Fauske Nordland 10      
Øksnes Nordland 10      
Oslo Oslo 225 6 6 0
Eigersund Rogaland 30      
Haugesund Rogaland 55      
Sokndal Rogaland 0      
Bjerkreim Rogaland 0      
Rogaland 30      
Klepp Rogaland 30      
Time Rogaland 30      
Gjesdal Rogaland 30      
Sola Rogaland 20      
Randaberg Rogaland 28      
Strand Rogaland 30      
Hjelmeland Rogaland 10      
Suldal Rogaland 16      
Sauda Rogaland 16      
Kvitsøy Rogaland 0      
Bokn Rogaland 0      
Tysvær Rogaland 28      
Karmøy Rogaland 44      
Utsira Rogaland 0      
Vindafjord Rogaland 10      
Stavanger Rogaland 105 5 4 1
Sandnes Rogaland 66 4 4 0
Lund Rogaland 10      
Alta Troms og Finnmark 42 4 4 0
Balsfjord Troms og Finnmark 14      
Bardu Troms og Finnmark 18      
Berlevåg Troms og Finnmark        
Båtsfjord Troms og Finnmark        
Dyrøy Troms og Finnmark        
Gamvik Troms og Finnmark        
Gratangen Troms og Finnmark        
Hammerfest Troms og Finnmark 48 4 4 0
Harstad Troms og Finnmark 40      
Hasvik Troms og Finnmark        
Ibestad Troms og Finnmark        
Karasjok Troms og Finnmark        
Karlsøy Troms og Finnmark        
Kautokeino Troms og Finnmark        
Kvæfjord Troms og Finnmark        
Kvænangen Troms og Finnmark        
Kåfjord Troms og Finnmark        
Lavangen Troms og Finnmark        
Lebesby Troms og Finnmark        
Loppa Troms og Finnmark        
Lyngen Troms og Finnmark        
Målselv Troms og Finnmark 22      
Måsøy Troms og Finnmark        
Nesseby Troms og Finnmark        
Nordkapp Troms og Finnmark        
Nordreisa Troms og Finnmark 18      
Porsanger Troms og Finnmark        
Salangen Troms og Finnmark 20 4 4 0
Senja Troms og Finnmark 45      
Skjervøy Troms og Finnmark 10      
Storfjord Troms og Finnmark        
Sørreisa Troms og Finnmark 20      
Sør-Varanger Troms og Finnmark 28      
Tana Troms og Finnmark        
Tjeldsund Troms og Finnmark        
Tromsø Troms og Finnmark 87 5 3 2
Vadsø Troms og Finnmark 28      
Vardø Troms og Finnmark        
Trondheim Trøndelag 140 7 5 2
Levanger Trøndelag 32 4 4 0
Rennebu Trøndelag 10      
Meråker Trøndelag 10      
Grong Trøndelag 12      
Steinkjer Trøndelag 35      
Namsos Trøndelag 26      
Frøya Trøndelag 16      
Osen Trøndelag 0      
Oppdal Trøndelag 26      
Røros Trøndelag 23      
Holtålen Trøndelag 0      
Midtre Gauldal Trøndelag 22      
Melhus Trøndelag 26      
Skaun Trøndelag 26      
Malvik Trøndelag 28      
Selbu Trøndelag 0      
Tydal Trøndelag 0      
Stjørdal Trøndelag 31      
Frosta Trøndelag 0      
Verdal Trøndelag 23      
Snåsa Trøndelag 0      
Lierne Trøndelag 0      
Røyrvik Trøndelag 0      
Namsskogan Trøndelag 0      
Høylandet Trøndelag 0      
Overhalla Trøndelag 20      
Flatanger Trøndelag 0      
Leka Trøndelag 0      
Inderøy Trøndelag 22      
Indre Fosen Trøndelag 23      
Heim Trøndelag 15      
Hitra Trøndelag 0      
Ørland Trøndelag 16      
Åfjord Trøndelag 10      
Orkland Trøndelag 22      
Nærøysund Trøndelag 27      
Rindal Trøndelag 0      
Horten Vestfold og Telemark 16 5 3 2
Holmestrand Vestfold og Telemark 10      
Tønsberg Vestfold og Telemark 34      
Sandefjord Vestfold og Telemark 33      
Larvik Vestfold og Telemark 32 4 4 0
Porsgrunn Vestfold og Telemark 24 4 2 2
Skien Vestfold og Telemark 28 4 4 0
Notodden Vestfold og Telemark 18      
Færder Vestfold og Telemark 16 5 4 1
Siljan Vestfold og Telemark 0      
Bamble Vestfold og Telemark 14      
Kragerø Vestfold og Telemark 15      
Drangedal Vestfold og Telemark 10      
Nome Vestfold og Telemark 10      
Midt-Telemark Vestfold og Telemark 18      
Tinn Vestfold og Telemark 10      
Hjartdal Vestfold og Telemark 0      
Seljord Vestfold og Telemark 13      
Kviteseid Vestfold og Telemark 0      
Nissedal Vestfold og Telemark 0      
Fyresdal Vestfold og Telemark 0      
Tokke Vestfold og Telemark 10      
Vinje Vestfold og Telemark 12      
Bergen Vestland 182 7 5 2
Øygarden Vestland 26 4 4 0
Kinn Vestland 40      
Etne Vestland        
Sveio Vestland        
Bømlo Vestland 30      
Stord Vestland 22      
Fitjar Vestland        
Tysnes Vestland        
Ullensvang Vestland 30      
Eidfjord Vestland        
Ulvik Vestland        
Voss Vestland 36      
Kvam Vestland 18      
Samnanger Vestland        
Bjørnafjorden Vestland 30      
Austevoll Vestland 15      
Askøy Vestland 35 4 4 0
Vaksdal Vestland        
Modalen Vestland        
Kvinnherad Vestland 10      
Alver Vestland 28      
Austrheim Vestland        
Fedje Vestland        
Masfjorden Vestland        
Gulen Vestland        
Solund Vestland        
Hyllestad Vestland        
Høyanger Vestland        
Vik Vestland        
Sogndal Vestland 30      
Aurland Vestland        
Osterøy Vestland 12      
Lærdal Vestland 10      
Luster Vestland 18      
Årdal Vestland 10      
Askvoll Vestland 12      
Sunnfjord Vestland 33      
Bremanger Vestland        
Stad Vestland 36      
Gloppen Vestland 30      
Stryn Vestland 32      
Fjaler Vestland 10      
Kongsberg Viken 32      
Ringerike Viken 25      
Hvaler Viken 0      
Aremark Viken 0      
Marker Viken 0      
Indre Østfold Viken 30      
Skiptvet Viken 0      
Rakkestad Viken 0      
Råde Viken 0      
Våler Viken 0      
Vestby Viken 24      
Ås Viken 22      
Frogn Viken 20      
Nesodden Viken 16      
Aurskog-Høland Viken 16      
Rælingen Viken 31      
Enebakk Viken 0      
Lørenskog Viken 30      
Nittedal Viken 26      
Gjerdrum Viken 0      
Ullensaker Viken 26      
Nes (Ak.) Viken 14      
Eidsvoll Viken 22      
Nannestad Viken 10      
Hurdal Viken 0      
Hole Viken 0      
Flå Viken 0      
Nes (Busk.) Viken 0      
Gol Viken 16      
Hemsedal Viken 15      
Ål Viken 17      
Sigdal Viken 0      
Krødsherad Viken 0      
Modum Viken 16      
Øvre Eiker Viken 24      
Lier Viken 35      
Flesberg Viken 0      
Rollag Viken 0      
Nore og Uvdal Viken 20      
Lunner Viken 26      
Moss Viken 42 4 2 2
Sarpsborg Viken 30 2 0 2
Halden Viken 10      
Fredrikstad Viken 46 4 2 2
Hol Viken 10      
Drammen Viken 58 4 4 0
Nordre Follo Viken 45 4 4 0
Bærum Viken 65 4 2 2
Asker Viken 57 4 2 2
Jevnaker Viken 10      
Lillestrøm Viken 48 4 2 2
    5500 141 111 30

Korleis vert oppmodingstalet fastsett? 

Kor mange flyktningar IMDi ber den enkelte kommune ta imot kvart år er basert på eit framtidig behov for busetting. Det er Nasjonalt utval for busetting som fastsett dette behovet på bakgrunn av: 

 • prognosar over talet på asylsøkjarar til Noreg 
 • prognosar over talet på innvilga asylsøknadar 
 • prognosar over talet på overføringsflyktningar 

Kva tyder oppmodingstalet? 

I oppmodinga ber IMDi den einskilde kommune busette ei bestemt mengd flyktningar. 

 • Oppmodinga skil ikkje mellom flyktningar som vert busette frå mottak i Noreg og overføringsflyktningar som kjem direkte til kommunen frå utlandet sidan desse gruppene skal møte same tilbod i kommunen. 
 • Talet på einslege mindreårige flyktningar er spesifisert fordi busetting av denne gruppa forutset eit tilpassa apparat i kommunane. 
 • Familiemedlemmer til flyktningar som får familieinnvandringsløyve vert som regel ikkje busett ved offentleg hjelp og inngår dermed ikkje i oppmodinga. 

Kva skal kommunen gjere? 

På bakgrunn av IMDi si oppmoding fattar kommunen vedtak om å busette ei bestemt mengd flyktningar og eventuelt einslege mindreårige flyktningar. Vedtaket må sendast til IMDi via post@imdi.no.  

Vi ber kommunane om å registrere vedtakstalet i IMDi sitt system for busetting.

Les meir om kommunens vedtak her

Fant du det du lette etter?