Søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatboende

IMDi bosetter privatboende som er i målgruppen for å bli bosatt med offentlig hjelp. Privatboende er tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak før UDI har fattet vedtak om oppholdstillatelse eller personer som aldri har bodd i mottak

Sist oppdatert: 11. april 2024
  • Du må ha en oppholdstillatelse for å bli bosatt med offentlig hjelp, og tillatelsen må være gitt på bakgrunn av en søknad om beskyttelse.
  • Du må selv søke om bosetting med offentlig hjelp.
  • Hvis du ikke tar kontakt med IMDi innen seks måneder etter at du fikk informasjon fra Politiet om vedtaket om oppholdstillatelse, mister du muligheten til å bli bosatt med offentlig hjelp.
  • Dersom du allerede har en bolig som du ønsker at kommunen skal vurdere med tanke på ordningen «avtalt selvbosetting» ber vi om at du tar kontakt med den aktuelle kommunen. Hvis kommunen aksepterer boligen, tar kommunen kontakt med IMDi. Du må uansett søke om bosetting med offentlig hjelp.
  • Enslige mindreårige kan også ha status som privatboende. 

Søke bosetting med offentlig hjelp

Det er per dags dato kun mulig å søke digitalt for voksne personer som har fått innvilget kollektiv beskyttelse.

Enslige mindreårige og personer med andre tillatelser enn kollektiv beskyttelse må benytte eget papirskjema, og sende til IMDi per post.

Søknadsskjema for personer med innvilget kollektiv beskyttelse

Det er mulig å fylle ut og sende inn det digitale skjemaet før du har fått innvilget oppholdstillatelse, men IMDi vil ikke behandle søknaden om bosetting med offentlig hjelp før søknaden om oppholdstillatelse er innvilget av UDI. Hvis din søknad om oppholdstillatelse blir innvilget, vil IMDi sine systemer oppdateres automatisk, og IMDi vil få anledning til å behandle søknaden om å bli bosatt med offentlig hjelp.

Vi gjør oppmerksom på at hvis du har sendt inn din søknad, vil du ikke ha anledning til å logge inn senere.

Hvis du velger å ikke søke digitalt, men ønsker å benytte papirskjema, så finner du søknadsskjemaet under «Søknadsskjema for personer med annen oppholdstillatelse enn kollektiv beskyttelse». Du må da vente med å søke til du har fått vedtak om beskyttelse.

For personer som har fått innvilget kollektiv beskyttelse

Søknadsskjema for personer med annen oppholdstillatelse enn kollektiv beskyttelse 

Hvis du har en annen oppholdstillatelse enn kollektiv beskyttelse må du søke om bosetting på papirskjema som sendes til IMDi per post. IMDi jobber med muligheten for digital søknad også for andre oppholdstillatelser.

Du må vente med å søke til du har fått vedtak om beskyttelse.

For personer med annen oppholdstillatelse enn kollektiv beskyttelse 

Søknadsskjema for enslige mindreårige

Hvis du er enslig mindreårig, altså at du er under 18 år og er kommet til Norge enten helt alene eller med voksne som ikke er foreldrene dine, skal du fylle ut skjema for enslige mindreårige. 

Søknadsskjema -  Bosetting med offentlig hjelp for enslige mindreårige

Saksbehandlingstid

Det tar vanligvis tre uker å behandle søknad om offentlig bosetting. I perioder hvor mange søker samtidig, vil saksbehandlingstiden kunne være lengre. I noen tilfeller er det behov for flere opplysninger. Dersom det er aktuelt i din sak, vil IMDi kontakte deg.

Du vil kun få ett tilbud om bosetting og du kan få tilbud om bosetting i hvilken som helst kommune i Norge.

Du kan ikke klage på vedtaket jf. integreringsloven § 46, men du står fritt til å takke nei til tilbudet og kan bosette deg andre steder på egen hånd.

Vær oppmerksom på at du ved å takke nei til tilbudet som hovedregel vil miste retten til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad og må klare deg på egenhånd økonomisk.

Fant du det du lette etter?