Søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatboende

IMDi bosetter privatboende som er i målgruppen for å bli bosatt med offentlig hjelp. Med privatboende mener vi tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, eller personer som aldri har bodd i mottak.

Sist oppdatert: 18. desember 2023
  • Du må ha en oppholdstillatelse for å bli bosatt med offentlig hjelp, og tillatelsen må være gitt på bakgrunn av en søknad om beskyttelse.
  • Du må selv søke om bosetting med offentlig hjelp.
  • Hvis du ikke tar kontakt med IMDi innen seks måneder etter at du fikk informasjon fra Politiet om vedtaket om oppholdstillatelse, mister du muligheten til å bli bosatt med offentlig hjelp.
  • Dersom du allerede har en bolig som du ønsker at kommunen skal vurdere med tanke på ordningen «avtalt selvbosetting» ber vi om at du tar kontakt med den aktuelle kommunen. Hvis kommunen aksepterer boligen, tar kommunen kontakt med IMDi. Du må uansett søke om bosetting med offentlig hjelp. 

Søke bosetting med offentlig hjelp

Det er per dags dato kun mulig å søke digitalt for personer som har fått innvilget kollektiv beskyttelse.

Hvis du har en annen oppholdstillatelse, eller du ikke får til å bruke det digitale skjemaet, ber vi om at du bruker papirskjema som må sendes til IMDi per post. IMDi jobber med muligheten for digital søknad også for andre oppholdstillatelser.

Søknadsskjema bosetting med offentlig hjelp

For personer med annen oppholdstillatelse enn kollektiv beskyttelse 

For personer som har fått innvilget kollektiv beskyttelse
NB! Vi gjør oppmerksom på at hvis du har sendt inn din søknad, vil du ikke ha anledning til å logge inn senere.

Det er mulig å fylle ut og sende inn det digitale skjemaet før du har fått innvilget oppholdstillatelse, men IMDi vil ikke behandle søknaden om bosetting med offentlig hjelp før søknaden om oppholdstillatelse er innvilget av UDI. Hvis din søknad om oppholdstillatelse blir innvilget, vil IMDi sine systemer oppdateres automatisk, og IMDi vil få anledning til å behandle søknaden om å bli bosatt med offentlig hjelp.

Hvis du skal benytte papirskjema må du vente med å søke til du har fått vedtak om beskyttelse.

Saksbehandlingstid

Det tar vanligvis tre uker å behandle søknad om offentlig bosetting. I perioder hvor mange søker samtidig vil saksbehandlingstiden kunne være lengre. I noen tilfeller er det behov for flere opplysninger. Dersom det er aktuelt i din sak, vil IMDi kontakte deg.

Du vil kun få ett tilbud om bosetting og du kan få tilbud om bosetting i hvilken som helst kommune i Norge.

Du kan ikke klage på vedtaket jf. integreringsloven § 46, men du står fritt til å takke nei til tilbudet og kan bosette deg andre steder på egen hånd. Vær oppmerksom på at du ved å takke nei til tilbudet som hovedregel vil miste retten til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad og må klare deg på egenhånd økonomisk.

Fant du det du lette etter?