Privatboende

IMDi bosetter privatboende som er i målgruppa for å bli bosatt med offentlig hjelp. Privatboende er tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, og personer som aldri har bodd i mottak.

Sist oppdatert: 10. mai 2021

For å bli bosatt med offentlig hjelp, må du ha flyttet fra mottak før du fikk vedtak om asyl eller oppholdstillatelse. Hvis du flyttet fra mottak etter at du fikk vedtak, regnes du som selvbosatt.

For å bli bosatt med offentlig hjelp må du ha en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Tillatelsen må være gitt på bakgrunn av en søknad om asyl. Du må selv ta kontakt med IMDi innen seks måneder etter at du fikk informasjon fra Politiet om vedtaket om oppholdstillatelse. Hvis du ikke tar kontakt med IMDi innen seks måneder, mister du muligheten til å bli bosatt med offentlig hjelp.

For å bli bosatt med offentlig hjelp, må du fylle ut og sende følgende skjema til IMDi:

Dette skjemaet er en søknad om å bli bosatt med offentlig hjelp. Det tar vanligvis tre uker å behandle slike søknader. I noen tilfeller er det behov for flere opplysninger. Dersom det er aktuelt i din sak, vil IMDi kontakte deg.

Du vil kun få ett tilbud om bosetting. Du kan få tilbud om bosetting i hvilken som helst kommune i Norge. Du kan ikke klage på tilbudet, jf. integreringsloven § 46.

Fant du det du lette etter?