Flyktninger fra Ukraina

Her har vi samlet informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina.

Informasjon til privatpersoner og organisasjoner

Informasjon til flyktninger fra Ukraina