Er du ung og engasjert? Da er kanskje IMDis nye ungdomspanel noe for deg!

Er du mellom 15 og 25 år og opptatt av samfunn og integrering? Har du lyst til å være med å påvirke IMDis jobb med integreringspolitikken i Norge? Da kan du lese mer om vårt nye ungdomspanel!

IMDi er en forkortelse for Integrerings-og mangfoldsdirektoratet. IMDi er et direktorat som jobber etter regjeringens integreringspolitikk. I år har IMDi hatt sitt første ungdomspanel som består av 13 ungdommer. Nå vil de opprette et nytt ungdomspanel som du kan søke på!

Hva er IMDis ungdomspanel?

Ungdommene i panelet har fått sagt sine meninger om ulike rapporter og temaer som IMDi jobber med. Grunnen til at panelet ble opprettet var at man ønsket å la ungdommer være med og få muligheten til å si sin mening om integreringspolitikken. Man sitter i ungdomspanelet i et år, men kan få muligheten til å være med lenger.

I tillegg til å diskutere integreringsarbeidet, skal IMDis ungdomspanel også dekke temaene negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, rasisme og diskriminering som gjør integrering vanskelig. Ungdommene som allerede har deltatt forteller at de har blitt en fin gjeng og at de har lært mye av hverandre!

Hva har årets ungdompanel vært med på?

I tillegg til samlinger har representanter fra ungdomspanelet deltatt på rapportlanseringer, markering av kvinnedagen og på regjeringens integreringskonferanse​. De har hatt egne samlinger 4 ganger iløpet av året. De har fått sagt sin mening om:

I tillegg har de sagt sin mening om disse forskningsrapportene:

  • Diskrimineringserfaringer blant muslimer i Norge.  
  • Negativ sosial kontroll og æresrelatertvold i sosiale medier.
  • Arbeidet mot rasisme og diskriminering i norske lokalsamfunn.

Ungdomspanelet har selv meldt interesse for temaene religion, frivillige organisasjoner og de utfordringene som kan stå til hinder for integrering.  

Hva skal ungdomspanelet gjøre?

Hvis du er interessert så tenkt litt over hva som er akkurat din motivasjon for å delta og ta kontakt med oss!

Er du interessert i dette eller har spørsmål? Da kan du sende en epost til koordinator Ellen Marie Sletten på ems@imdi.no

bomb-tekstboks
Vær stolt av deg selv