IMDis ungdomspanel gir høringssvar til barnevernutvalgets utredning  

For første gang er det utarbeidet en egen NOU for barn og unge i forbindelse med en offentlig utredning. Denne skal bidra til at barn og unge skal forstå forslagene og kunne komme med innspill i høringen. 

Sist oppdatert: 4. januar 2024

IMDi har fulgt oppfordringen fra Barne- og familiedepartementet om å bruke rapporten til å få kunnskap om unges synspunkter på forslagene til Barnevernsutvalget. Rapporten stod derfor på agendaen da IMDis ungdomspanel hadde samling i juni.

På bakgrunn av gruppearbeid og felles drøftinger både før og etter samlingen utarbeidet ungdomspanelet sitt eget høringssvar, der de viktigste innspillene er:    

  • BRO-ordningen er et godt tiltak. For at den skal fungere må barn og unge ha tillit til og være trygge på BRO-personen. 
  • I barnevernets møte med barn og unge med minoritetsbakgrunn må ikke kultur og tilhørighet ses på som et problem. 
  • Barnevernet må jobbe for å sikre barn og unges medvirkning. 
  • Ungdomspanelet støtter forslaget om å lage en barnevernsportal.  

Høring av Barnevernsutvalgets NOU 2023:7

Imdis høringssvar

IMDis ungdomspanel 2023

IMDIs ungdomspanel

Fant du det du lette etter?