Hva er hverdagsintegrering i praksis?

Innsatsen som folk gjør i hverdagen for å inkludere flyktninger og innvandrere i lokalsamfunn, er avgjørende for god integrering – hverdagsintegrering. På disse sidene kan du se gode eksempler på hverdagsintegrering som skapes gjennom samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Vi har også samlet tips, råd og kunnskap om hvordan du som frivillig eller kommuneansatt kan gå frem for å få til et levende og mangfoldig lokalsamfunn.