En rekke frivillige organisasjoner har innvandrere som målgruppe. Mange av disse har etablert aktiviteter og tiltak som fungerer som gode supplement til kommunalt integreringsarbeid. Et tettere samarbeid kan bidra til nye perspektiver og idéer, økt mangfold, kunnskapsdeling og bedre resultater i prosjekter. Samarbeid på tvers av nivåer er nøkkelen for gode resultater.

Hvorfor kan det være nyttig å samarbeide med en kommune?

I tillegg til den samfunnsnyttige verdien dette samspillet gir, kan det også være nyttig for frivillige organisasjoner å vite hva kommuner ofte kan bistå med gjennom samarbeid

 • Gratis eller billig lån av lokaler til møter, treff, øvelser m.m.
 • Muligheter for å låne utstyr (høytalere, mikrofoner m.m.)
 • Informasjon om støtteordninger
 • Publisitet om prosjektet (bidra til høyere deltagelse)
 • Informasjon om andre organisasjoner som jobber med tilsvarende tema
 • Inspirasjon og forslag om hvilke tema som er hensiktsmessige å satse på
 • Innsikt i kommunenes handlingsplaner og veiledningsmateriell

Hvordan etablere samarbeid med en kommune?

Har din frivillige organisasjon en god idé og ønsker å samarbeide med en kommune om det? På denne siden har vi samlet inn noen råd og tips om hvordan du kan komme i kontakt med en kommune og få til et fruktbart samarbeid lokalt.

 • Ta kontakt med kommunen. Å komme i kontakt med «riktig» person i kommunen kan være utfordrenden. Innbyggerservice kan ha god oversikt over hvilken avdeling som er relevant å snakke med. Frivillighetskoordinator, frivillighetskontor, flyktningskoordinator eller bosetningskoordinator er noen av de du kan henvende deg til. I større byer kan det være knutepunktskoordinatorer eller ansvarlige for områdesatsinger.
 • Lokalpolitikere. Ta kontakt med politisk sekretariat i din kommune og be om å få presentere din organisasjon for lokale politikere. Å gjøre engasjementet kjent for lokale politikere er en fin måte å rette oppmerksomhet rundt de problemstillinger dere jobber med å løse. Nærutvalg har i noen tilfeller egne tilskuddsordninger rettet mot lokalt engasjement og frivillig sektor.
 • Presenter din ide. Beskriv hvem du og din organisasjon er, hva du brenner for og hvorfor og hva ønsker å bidra med eller trenger hjelp med. Vær kortfattet og bruk visuelle virkemidler for å formidle din ide. Be om et kort møte. Forsøk å presentere din ide på 7 minutter. Vis til resultater din organisasjon har oppnådd.
 • Søke tilskuddsmidler sammen. Flere av IMDis tilskuddsordninger rettet mot frivillige organisasjoner oppfordrer til samarbeid mellom kommune og frivillighet. Kan dere jobbe med tilskuddssøknaden sammen?
 • Samarbeid med andre frivillige. Kontakt gjerne andre frivillige lag, foreninger og innvandrerråd i din kommune. Kanskje andre organisasjoner vil jobbe med det samme? Foreslå å samarbeide om en felles sak ovenfor kommunen.
 • Lær av andre. Kontakt frivillige aktører i andre byer og land for å lære av deres suksesshistorier og feil.
 • Nettverket. Utvid nettverket ditt og delta på nettverksmøter, konferanser, seminarer og treff hvor du kan møte de i kommunen som jobber med tema du brenner for.

Hvordan etablere og drive en frivillig organisasjon? 

På denne siden deles noen relevante nettressurser om hvordan man ka gå frem for å etablere og drive en frivillig organisasjon

Frivillighet Norge - verktøyskasse for frivillige organisasjoner

Batteriet - veileder og holder gratis kurs for frivillige organisasjoner

Tøyen Unlimited, Søndre Unlimited, Storhaug Unlimited - støtter ildsjeler som ønsker å starte frivillig organisajon eller bli entrepenører

Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag rettet mot flyktninger.

Oversikt over statlige støtteordninger som frivillige organisasjoner kan søke på

Fant du det du lette etter?