Som en del av regjeringens strategi «Hverdagsintegrering» har IMDi satt i gang en prøveordning for å styrke små og nyoppstarta organisasjoner på integreringsfeltet. 

Blant de 50 organisasjonene som søkte om å være med på ordningen ble ni organisasjoner plukket ut. I tillegg til kompetanseheving er målet med prøveordningen å øke aktivitetsnivået blant frivillige organisasjoner på integreringsfeltet. 

En av de utvalgte organisasjonene er Vestland krysskulturell brobyggertjeneste, som jobber med dialog- og informasjonsarbeid mellom skole og foreldre.

- Å bli tatt med i prøveordningen er en stor anerkjennelse av arbeidet vi har startet. Vårt mål er å styrke integreringsarbeidet, ikke bare lokalt i Bergen, men i hele Vestland og Norge. Generelt er det store ulikheter i tilgang til tjenestene i hjelpeapparatet, men disse ulikhetene er enda større hos flyktninger, migranter og andre minoriteter, på grunn av språklige, kulturelle, sosioøkonomiske og andre systemiske barrierer, sier leder i organisasjonen, Dora Poni Loro.

 

Felles for organisasjonene som deltar i programmet, er at de alle er stiftet for mindre enn fem år siden. Ellers er gruppen organisasjoner svært variert med tanke på målgrupper, aktiviteter, lokasjoner og erfaringsgrunnlag fra integreringsfeltet. Organisasjonene melder om flere kompetansebehov, blant annet innen organisasjonsdrift, økonomi, nettverksbygging og politisk påvirkningsarbeid. IMDi skal veilede og tilby kursing innenfor enkelte områder. I tillegg er hver av organisasjonene koblet sammen med en mentororganisasjon. Minotenk, Caritas, MIR og Norges frivilligsentraler er mentorene som var til stede i helgen.  Til stede på samlingen var også mentororganisasjoner og forskere fra NTNU samfunnsforskning.   

- Vi ser frem til samarbeid med vår Mentororganisasjon MIR, som har verdifulle erfaringer vi kan dra nytte av, spesielt innen organisasjonsutvikling og systematisk foreldrearbeid i skoler, og gleder oss til å bli bedre kjent med de andre organisasjonene som er med i ordningen, lærer av hverandre og styrke hverandres arbeid. 

Lørdag 21. januar gjennomførte IMDi første samling i forbindelse med prøveordningen, og det var en stor suksess. Siden oppstartssamlingen har organisasjonene kommet i gang med mentorsamarbeidet. Ettersom organisasjonene holder til i ulike deler av landet, foregår møtene mellom små og nystarta og mentorene på Teams, som på dette møtet mellom Vestland Krysskulturell brobyggertjeneste og MiR.

Teams-møte

Prøveordningen følge- evalueres av NTNU samfunnsforskning. Målet med følgeevalueringen er blant annet å undersøke hva som er gode kompetansehevende tiltak, og om vi lykkes med gjennomføring av mentorsamarbeidet. I tillegg er det interessant å trekke frem gode erfaringer og eksempler på samhandling mellom innvandrerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner i lokalt integreringsarbeid, som et resultat av prøveordningen. Kunnskapen fra prosjektet vil bli presentert i en delrapport (april 2024) og en sluttrapport (april 2025).

Disse organisasjonene detlar i ordningen: 

 • AktivNO
 • Kvinnenettverket Noor Hald
 • Vestland kryskulturell brobyggertjeneste
 • Beatus Cras
 • Wadajir
 • Grønland foreldre og barn
 • Serbisk forening Sveti Sava
 • Inter-nationals

Disse organisasjonene deltar som mentororer i ordningen:

 • Norges Frivilligsentraler
 • Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • MIR
 • KIA
 • LNU
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Minotenk

Vil du vite mer om ordningen?

Ta kontakt med Martine Wilhelmina Breivik, seniorrådgiver i IMDi, mwbr@imdi.no

Fant du det du lette etter?