De siste årene har mange innvandrerfamilier bosatt seg rundt omkring i bygde-Norge. De frivillige i Norges Bygdekvinnelag gjør alt de kan for at innflytterne, og særlig kvinnene i familien, skal føle seg hjemme og bli en del av lokalsamfunnet de har flyttet til. Bygdekvinnelagets prosjekt KvinnerUT tar innvandrerkvinnene med på hyggelige aktiviteter, slik at de blir kjent med bygda de bor i, får gode venner og blir bedre i norsk. Slik kommer kvinnene ut av isolasjon hjemme, og kanskje ut i jobb senere. 

Bli med til Drøbak i Frogn kommune, og hør mer om hvordan dette fungerer i praksis fra Bygdekvinnelagets leder Solveig Olsberg, Frogn Frivilligsentrals leder Gro Paulsen og innvandrerkvinnene selv!

Fant du det du lette etter?