Opplæring og kvalifisering i mottak

For at innvandrere skal integreres i det norske samfunnet, må innsatsen starte tidlig. Allerede i mottaksfasen er det en rekke tiltak som skal og bør igangsettes for beboere, og som bør ses i sammenheng med kvalifiseringsprosesser etter bosetting.

Fant du det du lette etter?