Integreringsmottak

Sist oppdatert: 7. januar 2021

Noen av asylmottakene i Norge har status som integreringsmottak. Integreringsmottakene tilbyr integreringsprogram til beboerne. Fordelen med integreringsprogram er at ventetiden utnyttes til kvalifiserende formål. Deltakeren får mulighet til å starte på kvalifiseringsprosesser som videreføres etter bosetting. Integreringsmottak er bygget opp rundt et tett tverrsektorielt samarbeid mellom asylmottaket, vertskommunen, NAV, fylkeskommunen og frivilligheten.

Fant du det du lette etter?