Kompetansekartlegging i asylmottak

Personer som bor i asylmottak, og som har fått oppholdstillatelse som gir rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, skal gjennomføre kompetansekartlegging.

Sist oppdatert: 28. januar 2021

Det er vertskommunen sitt ansvar å sørge for at kompetansekartleggingen blir gjennomført etter at personen har fått oppholdstillatelse. Det digitale verktøyet for kompetansekartleggingen heter Kompass.

Kompass er bygget opp som en selvregistreringsløsning. Personer som bor i asylmottak har ulikt behov for bistand til å gjennomføre selvregistreringen. Kommunen må vurdere behovet og kvalitetssikre informasjonen basert på den enkeltes forutsetninger. Innholdet fra registreringen i Kompass vil være tilgjengelig i IMDinett. Der finnes det også merknadsfelt hvor kommunene kan supplere med relevant informasjon.

Kartleggingen skal bidra til at personen blir bosatt i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

Kompetansekartleggingen skal danne grunnlag for karriereveiledning.

Les mer i juridisk veileder til integreringsloven kap 3 § 6 (Kompetansekartlegging før bosetting i en kommune) og kap 4 § 10 (Kompetansekartlegging etter bosetting i en kommune).

Les mer om kompetansekartegging og karriereveiledning på fagressurs for introduksjonsprogrammet.

IMDi har utviklet en e-læring som skal gi inspirasjon til integreringsfremmende tiltak i asylmottak.

Fant du det du lette etter?