Kompetansekartlegging i asylmottak

Personer som bor i asylmottak, og som har fått oppholdstillatelse som gir rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, har etter integreringsloven rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging.

Sist oppdatert: 26. mai 2023

Det er verdt å merke seg at personer med kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging først etter bosetting. 

Du kan lese mer om unntakene fra integreringsloven i juridisk veileder til integreringslovens midlertidige kapittel 6A.

Det er vertskommunen sitt ansvar å sørge for at kompetansekartleggingen blir gjennomført etter at personen har fått oppholdstillatelse. Det digitale verktøyet for kompetansekartleggingen heter Kompass.

Kompass er bygget opp som en selvregistreringsløsning. Personer som bor i asylmottak har ulikt behov for bistand til å gjennomføre selvregistreringen. Kommunen må vurdere behovet og kvalitetssikre informasjonen basert på den enkeltes forutsetninger. Innholdet fra registreringen i Kompass vil være tilgjengelig i IMDinett. Der finnes det også merknadsfelt hvor kommunene kan supplere med relevant informasjon.

Kartleggingen skal bidra til at personen blir bosatt i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

Kompetansekartleggingen skal danne grunnlag for karriereveiledning.

Les mer i juridisk veileder til integreringsloven kap 3 § 6 (Kompetansekartlegging før bosetting i en kommune) og kap 4 § 10 (Kompetansekartlegging etter bosetting i en kommune).

Les mer om kompetansekartegging og karriereveiledning på fagressurs for introduksjonsprogrammet.

IMDi har utviklet en e-læring som gir en innføring i oppgaven med å kompetansekartlegge nyankomne innvandrere.

Fant du det du lette etter?