Kompetansekartlegging i asylmottak

Personer som bor i asylmottak, og som har fått oppholdstillatelse som gir rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, har etter integreringsloven rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging.

Sist oppdatert: 2. mai 2024

Det er verdt å merke seg at personer med kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging først etter bosetting. 

Du kan lese mer om unntakene fra integreringsloven i juridisk veileder til integreringslovens midlertidige kapittel 6A.

Det er vertskommunen sitt ansvar å sørge for å kartlegge kompetanse etter at personen har fått oppholdstillatelse.

Se mer informasjon om imdi.bosetting og kompetansekartlegging generelt.

Kartleggingen skal skje innen to uker etter innvilget opphold og må som hovedregel gjennomføres med tolk til stede. 

Kartleggingen skal bidra til at personen blir bosatt i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

Kompetansekartleggingen skal danne grunnlag for karriereveiledning.

Les mer i juridisk veileder til integreringsloven kap 3 § 6 (Kompetansekartlegging før bosetting i en kommune) og kap 4 § 10 (Kompetansekartlegging etter bosetting i en kommune).

Les mer om kompetansekartegging og karriereveiledning på fagressurs for introduksjonsprogrammet.

IMDi har utviklet en e-læring som gir en innføring i oppgaven med å kompetansekartlegge nyankomne innvandrere.

Fant du det du lette etter?