Karriereveiledning etter integreringsloven

Personer som er i målgruppen for introduksjonsprogrammet har rett og plikt til å gjennomføre karriereveiledning. Det er fylkeskommunen som skal sørge for tilbud om karriereveiledning.

Sist oppdatert: 29. september 2023

Karriereveiledningen skal bygge på kompetansekartleggingen og bør gjennomføres før det fattes vedtak om oppstart av introduksjonsprogrammet.

Karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om arbeid og utdanning og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

Når karriereveiledningen er gjennomført bør det gis en anbefaling om arbeid eller utdanning for den enkelte deltaker innenfor rammen av introduksjonsprogrammet.

Det er fylkeskommunene som skal dekke kostnaden og sørge for tolk når introduksjonsdeltakere får karriereveiledning.

Karriereveileder må logge seg inn på IMDinett for å finne kompetanseopplysningene som er registrert om personen, og for å skrive inn oppsummeringen av veiledningssamtalen(e). 

Fant du det du lette etter?