Integreringsfremmende tiltak i asylmottak etter integreringsloven

Sist oppdatert: 7. januar 2021

Vertskommuner for asylmottak kan tilby standardiserte elementer fra introduksjonsprogrammet og andre integreringsfremmende tiltak til personer som bor i asylmottak og har fått innvilget en oppholdstillatelse. Integreringsfremmende tiltak motvirker passivitet og bidrar til å starte kvalifiseringen tidlig. Eksempler på tiltak kan være:

  • foreldreveiledning
  • livsmestring
  • realkompetansevurdering
  • godkjenne medbrakt høyere utdanning
  • karriereveiledning i samarbeid med fylkeskommunen

Ettersom det er begrenset tid til gjennomføring av introduksjonsprogrammet, anbefaler IMDi at mottaksperioden utnyttes og ses i sammenheng med kvalifiseringsløpet etter bosetting. Dette gjelder spesielt for personer med medbragt kompetanse på videgående nivå eller høyere.

Fant du det du lette etter?