Registrering i NIR etter integreringsloven – opplæring og kvalifisering i mottak

Vertskommunen har plikt til å registrere vedtak og deltagelse for personer i mottak som er omfattet av integreringsloven eller introduksjonsloven. Opplysningene skal registreres innen to måneder.

Sist oppdatert: 8. januar 2024

Vertskommunen skal registrere følgende opplysninger om asylsøkere i mottak som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

  • Tilbudte timer i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere
  • Gjennomførte timer i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere
  • Språket opplæringen blir gitt på og opplæringens omfang
  • Fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak

Registrering av timer i NIR - Norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere.

Vertskommunen skal registrere følgende opplysninger om beboere i mottak med innvilget opphold, som deltar i integreringsfremmende tiltak:

  • Hvorvidt beboeren har gjennomført kurs i foreldreveiledning og livsmestring
  • Hvilke andre integreringsfremmende tiltak som er påbegynt eller gjennomført

Vertskommunen må også registrere i NIR dersom de tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for mottaksbeboere med innvilget opphold, se Registrering i NIR etter integreringsloven - norsk og samfunnskunnskap.

For mer informasjon se Nasjonalt introduksjonsregister og integreringsforskriften kap 9 § 49 og § 50.

Fant du det du lette etter?