Registrering i NIR etter integreringsloven – kvalifisering i mottak

Kommunen har plikt til å registrere vedtak og deltagelse for personer som er omfattet av enten integreringsloven eller introduksjonsloven i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at de foreligger.

Sist oppdatert: 29. april 2021

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om asylsøkere i mottak som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

  • Tildeling, start og stans av opplæringen
  • Morsmål
  • Språket opplæringen blir gitt på og opplæringens omfang
  • Fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om beboere i mottak som deltar i integreringsfremmende tiltak:

  • Hvorvidt beboeren har gjennomført kurs i foreldreveiledning og livsmestring
  • Hvilke andre integreringsfremmende tiltak som er påbegynt eller gjennomført

Kommunen må registrere på samme vis dersom de tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for mottaksbeboere med innvilget opphold, se Registrering i NIR etter integreringsloven - norsk og samfunnskunnskap.

Fra 1. januar 2021 har kommunene kunnet benytte NIR for å få oversikt over hvem som er i målgruppen for den nye loven, og hvilke kategorier og ordninger de har i henhold til ny lov. Funksjonalitet for å registrere vedtak og deltagelse på personer som omfattes av ny lov kom på plass i mars 2021. 

For mer informasjon se Ny integreringslov – endringer i NIR og integreringsforskriften kap 9 § 49 og § 50.

Fant du det du lette etter?