Registrering i NIR etter integreringsloven – kvalifisering i mottak

Kommunen har plikt til å registrere vedtak og deltagelse for personer som er omfattet av enten integreringsloven eller introduksjonsloven i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at de foreligger.

Sist oppdatert: 2. juni 2022

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om asylsøkere i mottak som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

  • Tildeling, start og stans av opplæringen
  • Morsmål
  • Språket opplæringen blir gitt på og opplæringens omfang
  • Fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om beboere i mottak som deltar i integreringsfremmende tiltak:

  • Hvorvidt beboeren har gjennomført kurs i foreldreveiledning og livsmestring
  • Hvilke andre integreringsfremmende tiltak som er påbegynt eller gjennomført

Kommunen må registrere på samme vis dersom de tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for mottaksbeboere med innvilget opphold, se Registrering i NIR etter integreringsloven - norsk og samfunnskunnskap.

For mer informasjon se Nasjonalt introduksjonsregister og integreringsforskriften kap 9 § 49 og § 50.

Fant du det du lette etter?