Registrering i NIR etter integreringsloven - norsk og samfunnskunnskap

Kommunen har plikt til å registrere vedtak og deltagelse for personer som er omfattet av enten integreringsloven eller introduksjonsloven i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at de foreligger.

Sist oppdatert: 29. april 2021

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven:

 • Tildeling, start og stans av opplæringen
 • Morsmål
 • Norskmål
 • Fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak
 • Fritak fra plikten til å avlegge prøver og rettsgrunnlaget for slikt fritak
 • Språket opplæringen blir gitt på
 • Antall timer gjennomført opplæring i norsk
 • Antall timer gjennomført opplæring i samfunnskunnskap
 • Omfang av opplæring som oppfølging under omsorgspermisjon
 • Permisjoner og fravær
 • Klager og klagebehandling

Kommunen må i tillegg registrere utdanningsbakgrunn i NIR, da dette benyttes for å beregne varigheten/gjennomføringsfristen for opplæringen i norsk. Dette dreier seg om en enkel registrering der kommunen krysser av for om personen har gjennomført videregående opplæring fra tidligere eller ikke.

Fra 1. januar 2021 har kommunene kunnet benytte NIR for å få oversikt over hvem som er i målgruppen for den nye loven, og hvilke kategorier og ordninger de har i henhold til ny lov. Funksjonalitet for å registrere vedtak og deltagelse på personer som omfattes av ny lov kom på plass i mars 2021.

For mer informasjon se Ny integreringslov – endringer i NIR og integreringsforskriften kap 9 § 53.

Fant du det du lette etter?