Registrering i NIR etter integreringsloven - norsk og samfunnskunnskap

Kommunen har plikt til å registrere vedtak og deltagelse for personer som er omfattet av enten integreringsloven eller introduksjonsloven i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at de foreligger.

Sist oppdatert: 2. juni 2022

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven:

 • Tildeling, start og stans av opplæringen
 • Morsmål
 • Norskmål
 • Fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak
 • Fritak fra plikten til å avlegge prøver og rettsgrunnlaget for slikt fritak
 • Språket opplæringen blir gitt på
 • Antall timer gjennomført opplæring i norsk
 • Antall timer gjennomført opplæring i samfunnskunnskap
 • Omfang av opplæring som oppfølging under omsorgspermisjon
 • Permisjoner og fravær
 • Klager og klagebehandling

Kommunen må i tillegg registrere utdanningsbakgrunn i NIR, da dette benyttes for å beregne varigheten/gjennomføringsfristen for opplæringen i norsk. Dette dreier seg om en enkel registrering der kommunen krysser av for om personen har gjennomført videregående opplæring fra tidligere eller ikke.

Kommunen må også registrere hvem som deltar i fulltid videregående opplæring i NIR. Dette benyttes som grunnlag for deling av persontilskudd mellom kommune og fylkeskommune.

For mer informasjon se Nasjonalt introduksjonsregister og integreringsforskriften kap 9 § 53.

Fant du det du lette etter?