Frivillige organisasjoner og ildsjeler kan ofte fungere som gode supplement til det kommunale integreringsarbeidet. I tillegg til å tilby fritidsaktiviteter, møteplasser, arbeidspraksis, kvalifiserende opplæringskurs og språktrening- kan også frivillige organisasjoner samarbeide med kommuner om relevante temaer som kan være hindere for integrering. Detta kan f.eks være rasisme og diskriminering, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Økt samarbeid med det sivile samfunnet vil kunne utvikle og styrke de offentlige ordningene. Men for å få til gode samspill, er det viktig at samarbeidet mellom frivillige og kommunen baserer seg på hva frivilligheten ønsker og kan bidra med.

Hvordan kan dette se ut i praksis? Se noen eksempler på integreringstiltak fra frivillige organisasjoner fra IMDis idebank "Lær fra andre":

Fant du det du lette etter?