Skeiv Kompetanse - Kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold i et flerkulturelt perspektiv

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon som tilbyr informasjon om kjønns- og seksualitetsmangfold på asylmottak og på voksenopplæringen over hele landet.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Nyankomne innvandrere kan ha manglende kjennskap til regler og normer for anerkjennelse og aksept av skeiv identitet og legning.

  Skeive nyankomne er en sårbar gruppe som kan ha mange utfordringer, både  asylmottak og etter hvert  voksenopplæring. Mange velger å holde sin legning eller kjønnsidentitet skjult.

 • Tiltak:

  Skeiv Verden holder kurs og snakker med skeive nyankomne for å fremme aksept og respekt, og skape et tryggere miljø for alle. Samtidig tilbyr de bistand gjennom andre prosjekter de selv har, og samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner.

 • Resultat:

  Kurset Skeiv Kompetanse har nådd ut til flere hundre i målgruppen siden 2017. Flere deltagere har selv blitt medlemmer i foreningen og deltatt på ulike aktiviteter.

Sist oppdatert: 24. juni 2024

Illustrasjon Skeiv Verden

Mål og målgruppe

Skeiv Kompetanse er et kurs i regi av Skeiv Verden som gir kunnskap om temaer som noen oppfatter som tabubelagte. Et mål med kurset er å starte dialoger som bekjemper fordommer mot, og diskriminering av, skeive personer på asylmottak og i voksenopplæringen.

Et annet mål er at alle i målgruppen gjøres kjent med sine rettigheter og får informasjon om hvor de kan søke bistand og felleskap.

Fra kurs hos Larvik voksenopplæring og en illustrasjon på hvor deltakere kommer fra. Begge bildene er fra Drevsjø asylmottak. Foto: Joseph Mardelli .

Om tiltaket

'Skeiv' blir ofte brukt som en samlebetegnelse for mangfold av identitetskategorier som bryter med tradisjonelle normer for kjønn og identitet. Noen velger å omtale gruppen som lhbt+, en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Skeiv Verden bruker betegnelsen skeiv.

Prosjektet har et kursopplegg som gjennomføres av personer som selv har innvandrerbakgrunn. Dette skaper et godt utganspunkt og miljø for undervisningen og åpner for en god dialog med deltakere. Temaer som blir tatt opp er blant annet kjønn, seksualitet, samlivsformer, diskriminering, normer og lovens beskyttelse og anerkjennelse av skeive personers rettigheter.

Skeiv Verdens plakat, brosjyrer og kurs på Nome asylmottak. Foto Helge Strand

Organisering og gjennomføring av kurs

Skeiv Kompetanse tilbyr kurs på asylmottak og i introduksjonsprograms- og voksenopplæringssentre med støtte fra IMDi. Skeiv Verden organiserer både fysiske og digitale besøk, og tilpasser opplegget etter læremålene og tilbakemeldinger fra deltakere.

Kursene er dialogbasert og basert på forståelse. I første del av kurset innleder kursholderne ved å snakke om ulike sosiale identiteter, blant annet ved å invitere til refleksjon hos deltakerne og viktigheten av respekt for ulikheter. Dette leder over i temaet diskriminering og hvordan dette kan oppleves og håndteres. I kursets andre del knytter kursholderne betraktningene om identiteter, diskriminering og retten til beskyttelse til temaet kjønns- og seksualitetsmangfold.

IMDi støtter prosjektet gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» som lyses ut årlig.

Slik kommer du i gang

Ta kontakt med Skeiv Verden for:

 • kompetansehevende samtaler, skreddersydde kurs, workshop, foredrag og veiledning om kjønns- og seksualitetsmangfold i et flerkulturelt perspektiv
 • for å bestille plakater, visittkort, brosjyrer og klistremerker med informasjon om Skeiv Verden, eller for å kvalitetssikre informasjonsmateriell
 • å bruke kunnskapen og informasjonsmaterialet aktivt i møte med målgruppen i ditt arbeid, og/eller for å utforme tjenestetilbud som når alle deler av befolkningen

Lenker

Skeiv Verden

Skeiv Kompetanse

Kontaktinformasjon

SKJoseph Mardelli Bilde.JPG

Navn: Joseph Mardelli  

Stilling og arbeidssted: Prosjektleder Skeiv Kompetanse, Skeiv Verden  

Telefon: +47 474 63 162   

E-post: joseph@skeivverden.no  

 

SKMaruwa Kerella Bilde.jpg

Navn: Maruwa Kerella   

Stilling og arbeidssted: Rådgiver, Skeiv Verden  

Telefon: +47 474 73 263   

E-post: maruwa@skeivverden.no   

Tips oss om gode tiltak på integreringsarbeid!

Send inn til nettredaksjonen@imdi.no:

 • Kort beskrivelse av prosjektet
 • Oppnådde resultater
 • Kontaktinformasjon
Fant du det du lette etter?