«Sisters in Business» skaper arbeidsplasser for kvinner med innvandrerbakgrunn

Sisters in Business er en sosial entreprenør som samarbeider med Asker kommune, NAV Asker, Fylkesmannen i Viken og Ikea Norge. Gjennom lokal tekstilproduksjon gir modellen kvinner opplæring i håndverksarbeid og tilbyr jobb.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Mange kvinner med innvandrerbakgrunn står utenfor jobb eller utdanning og opplever utenforskap. Gjennom en innovativ og bærekraftig forretningsmodell bidrar Sisters in Business (SiB) til større sysselsetting av denne målgruppen.

 • Tiltak:

  Gjennom opplæring får kvinner nødvendig arbeidslivskompetanse til å kunne stå i jobb over tid. SiB har tre produksjonsenheter. Systuer på Ikea Slependen og Furuset som tilbyr interiørsøm og reparasjonstjenester, og en tekstilfabrikk i Asker hvor produktene produseres.

  Kvinnene er selv aktive i alle ledd i produksjonen. De er med på å utvikle produkter og gi innspill til design. De involveres i kunnskapsformidling i møte med media, i forbindelse med forskning, og bidrar til formidlingsarbeid om virksomheten og hva det betyr for dem å være i arbeid.

 • Resultat:

  Modellen bidrar til økonomisk uavhengighet og til et bærekraftig livsgrunnlag for medarbeidere, gjennom 16 ansatte i faste stillinger. 

  Prosjektet bidrar til nettverksbygging, språktrening, sysselsetting og høyere deltakelse i samfunnsliv.

Sist oppdatert: 1. mars 2024

Illustrasjon Sisters in Business

Mål og målgruppe

Målet er at flere kvinner i Asker kommune får en varig tilknytning til arbeidslivet. Og målgruppen er innvandrerkvinner med begrenset utdanning og/eller arbeidserfaring.

Om tiltaket

Arbeid anses av mange som nøkkelen til inkludering i et samfunn. Sisters in Business har derfor utviklet en modell hvor utgangspunktet er at veien til arbeidslivet starter med å gi kvinnene en sjanse. Samskapingsmodellen gir målgruppen muligheten til å bli inkludert ved å tilby et arbeidsfellesskap som forvalter kunnskap om gamle håndverkstradisjoner.

Gjennom opplæring i håndverksarbeid skaper prosjektet møteplasser og en arena for å bygge nettverk. Dette kan føre til tilbud om ansettelse, større deltakelse i samfunnet og dermed motvirke utenforskap.

Etter ansettelse følger Sisters in Business kvinnene tett, for å tilrettelegge for sosiale og helsemessige utfordringer som kan påvirke arbeidsevne og -kapasitet.

IMDi støtter prosjektet gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner»  som lyses ut årlig.

Kvinner med innvandrerbakgrunn som jobber i Sisters in Business. Fotograf: Ingar Sørensen

Organisering og samarbeid

I samarbeid med Asker kommune, Nav Asker, Fylkesmannen i Viken og Ikea Norge har Sisters in Business bygget opp en samskapingsmodell, som kalles for «Asker-modellen». Dette er et fireårig samarbeid som startet i 2017.  Aktørene bringer inn sin kompetanse, erfaring og vilje til å tenke og handle på nye måter for å få flere innvandrerkvinner ut i arbeidslivet. Det ble inngått forpliktende avtaler og partene har et felles ansvar for å lykkes.

Den forretningsmessige metoden er basert på bedriftsøkonomiske prinsipper. Vekst og lønnsomhet er stikkord for å kunne skape arbeidsplasser og varige løsninger for målgruppen. Overskuddet går tilbake til bedriften for å skape flere arbeidsplasser og gi flere en mulighet til varig tilknytning til arbeidslivet.

Samskapingsmodellen ble evaluert av forskere fra Høgskolen i Sørøst-Norge/SESAM KORA og Roskilde Universitetet, i regi av kommunens Sentralforbund (KS). Målet var å finne en modell som kan brukes i stor skala. Dette resulterte i en håndbok: "La oss gjøre det sammen! Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon".

Slik kommer du i gang

Modellen kan anvendes for ulike målgrupper, forskjellige bransjer/fagområder og i alle geografiske områder.

Her er Sisters in Busines sine råd for å komme i gang:

 • Start med å finne mennesker som har ressurser, erfaringer og kunnskap innenfor et felt og som har lyst til å samarbeide rundt ideen din.
 • Få inn den beste kompetansen innenfor det du ønsker å produsere, slik at lokale bedrifter har tillit til forretningen.
 • Ta kontakt med lokale bedrifter, og bruk ditt nettverk for å finne de rette samarbeidspartnerne.
 • Presenter forretningsideen og vær godt forberedt. Ofte får du bare en sjanse.
 • Ta kontakt med kommunen og foreslå et samarbeid.
 • Undersøk om forretningsideen kan støttes med midler over tid. Mange tilskuddsmidler er forbeholdt kommuner, og det er viktig at kommunen søker om midler sammen med entreprenøren.
 • Rekrutter fra den aktuelle målgruppen av innvandrerbefolkningen i ditt nærmiljø gjennom NAV, frivillige organisasjoner, flyktningtjenesten eller nettverket ditt.

Vedlegg

La oss gjøre det sammen! Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon

Lenker

Sisters in Business - nettside

Se klipp om Sisters in Business produsert av Lindmo, april 2020. sekvens 20-32

Se klipp om Sisters in Business produsert av Barn og familiedepartementet, oktober 2020

Les artikkel om Sisters in Business produsert av FNs regionale informasjonskontor for Vest- Europa, april 2020

Les artikkel om Sisters in Business i Tara i 2017

Hamida syr smittefrakker til det norske helsevesenet. 24.03.2020, TV2 nyheter

Kontaktinformasjon

SIBSandra Tollefsen.jpg

Navn: Sandra Tollefsen
Stilling og arbeidssted: Daglig leder, Sisters in Business AS
Telefon: 913 48 206
E-post: sandra@sistersinbusiness.no

Tips oss om gode tiltak på integreringsarbeid!

Send inn til nettredaksjonen@imdi.no:

 • Kort beskrivelse av prosjektet
 • Oppnådde resultater
 • Kontaktinformasjon
Fant du det du lette etter?