Guider barn og unge til idretten

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité hjelper innvandrerfamilier til å bli kjent med norsk idrett. Målet er at flere deltar i organiserte aktiviteter.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Innvandrerfamilier deltar i mindre grad i organisert idrett, sammenlignet med andre.

 • Tiltak:

  Engasjerte personer, som selv har innvandrerbakgrunn, rekrutteres som aktivitetsguider. Disse jobber aktivt for at flere barn og familier blir kjent med norsk idrett og kommer i gang med organisert aktivitet.

 • Resultat:

  Foreldre med innvandrerbakgrunn får hjelp til å forstå hvordan norsk idrett fungerer. Flere hundre barn har begynt på idrettsaktiviteter ved hjelp av aktivitetsguider.

  For flere aktivitetsguider var denne erfaringen deres første jobb i Norge.

Sist oppdatert: 10. april 2024

Timur (12 år) stortrives på vannet med SUP-brett, Aliya (10 år), Hussnya (9 år) og Hamiltan (12 år) padler forbi i kajakk.

Mål og målgruppe

Målet er at barn og unge, og deres foreldre, i større grad deltar i organiserte idrettsaktiviteter. Idrettslagets tilbud er også en viktig arena for språktrening og for å lære om det norske samfunnet. Målgruppen for tiltaket er familier med innvandrerbakgrunn.

Om tiltaket

Arbeidet med å rekruttere aktivitetsguider startet i Tromsø idrettsråd. Siden oppstarten er arbeidet utvidet til flere norske kommuner.

Gjennom tiltaket rekrutteres barn, unge og deres familier til idretten fra en rekke ulike arenaer, som det lokale idrettsrådet samarbeider med. Familiene kobles sammen med aktivitetsguiden, som gir dem informasjon, svarer på spørsmål og introduserer familien til lokale idrettstilbud.

Natan (9 år) og venner tester rulleski for første gang på Multisportuka ved Trondhjem skiklubb På fotballbanen, Hussnya (9 år), slapper av mellom aktiviteter på fotballbanen med venner.
Natan (9 år) og venner tester rulleski for første gang på Multisportuka ved Trondhjem skiklubb. På fotballbanen slapper Hussnya (9 år) av mellom aktiviteter på fotballbanen med venner. Begge bilder er tatt av Linda Marie Skjervold, Idrettsrådet i Trondheim.

Aktivitetsguidene hjelper familiene med praktiske ting, som å kjøpe utstyret de trenger eller betale medlemskontingent. De legger til rette for et godt første møte med idrettslaget, og de kan følge barnet til og fra treningen til barnet føler seg trygg.

Er det barn i familien som heller er interessert i kunst og musikk, kan aktivitetsguidene henvise dem videre til andre aktører.

Idrettsrådet i Trondheim sine aktivitetsguider: Ibsa Tesfaye Daba, Linda Marie Skjervold, Nadifo Abulkadir Mudei, Ayaan Saad og Anja Lokheim. Hussnya (9 år) hadde ingen problemer med å padle kajakk. Stolt deltaker på vann og stolt aktivitetsguide på land.
Idrettsrådet i Trondheim sine aktivitetsguider: Ibsa Tesfaye Daba, Linda Marie Skjervold, Nadifo Abulkadir Mudei, Ayaan Saad og Anja Lokheim. I kajakk: Hussnya (9 år) hadde ingen problemer med å padle kajakk. Stolt deltaker på vann og stolt aktivitetsguide på land. Begge bilder er tatt av Linda Marie Skjervold, Idrettsrådet i Trondheim.

Organisering, samarbeid og økonomi

IMDi støtter prosjektet «Inkludering i idretten 2021», der Norges idrettsforbund kanaliserer midler fra IMDi til fire idrettsråd som har aktivitetsguide. I tillegg arrangerer de en konferanse om inkludering i idretten i november 2021.

I dag tilbyr følgende idrettsråd aktivitetsguider i sitt lokalmiljø:

 • Tromsø idrettsråd
 • Oslo idrettskrets
 • Bodø idrettskrets
 • Kristiansand idrettsråd
 • Stavanger idrettsråd
 • Asker idrettsråd
 • Harstad idrettsråd
 • Trondheim idrettsråd
 • Lillestrøm idrettsråd
 • Bergen idrettsråd

 • Nordre Follo idrettsråd

 • Ullensaker idrettsråd

Lokale forhold og familienes bakgrunn gjør at idrettsrådene jobber noe ulikt. Noen samarbeider med kommunen og NAV, mens andre jobber tettere opp mot flyktningtjenesten, skolen eller frivillige organisasjoner.

Aktivitetsguidene og idrettsrådene møtes med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer og utvikle tilbudet videre. Idrettsrådene er også i kontinuerlig dialog med sine samarbeidspartnere for å finne nye familier med behov for aktivitetsguide.

Slik kommer du i gang

 • Anerkjenn at det er at et behov for kunnskap om et tema hos målgruppen.
 • Finn de rette guidene. Det bør gjerne være folk som har overskudd og lyst til å bruke litt av sin tid til å hjelpe andre. Gjerne noen som snakker ulike språk, som bryr seg om mennesker, er sosialt trygge, utadvendte og interessert i aktivitet.
 • Kom i kontakt med de som er tett på målgruppen, som skolen (lærere, rektor, sykepleier), kommunen eller flyktningtjenesten, og fortell om tilbudet.
 • Vær forberedt på å drive oppsøkende arbeid.
 • Tilbudet skal være gratis for familiene.

På nettstedet Aktivitetsguiden finner du informasjon på en rekke språk, samt kontaktinformasjonen til lokale idrettsråd som i dag tilbyr aktivitetsguide.

Lenker

Kontaktinformasjon

Idrettsråd og -kretser

Er du interessert i å lære mer om hvordan idrettsråd i din region jobber med aktivitetsguider? Du finner kontaktinformasjon til samtlige idrettsråd på nettsiden til aktivitetsguiden (idrettsrådene er listet opp med kontaktpersoner nederst på siden, under kontaktskjemaet).

Norges idrettsforbund

Navn: Line Hurrød

Stillingstittel: Forvaltningsrådgiver, Norges idrettsforbund

Telefon: 21 02 90 00

E-post: line.hurrod@idrettsforbundet.no

Tips oss om gode tiltak på integreringsarbeid!

Send inn til nettredaksjonen@imdi.no:

 • Kort beskrivelse av prosjektet
 • Oppnådde resultater
 • Kontaktinformasjon
Fant du det du lette etter?