Walk & talk - turvenner i Bodø

Norsk Folkehjelp Bodø endret språkkafeen til såkalte walk & talk-møter da koronapandemien kom. Ved å kombinere det å bli kjent i nærområdet med viktig informasjon om koronapandemien, kunne norsktreningen fortsette utendørs.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Som følge av koronapandemien kunne ikke folk møtes på Språkkafeen i Bodø lenger. Mange satt hjemme. De var alene og var usikker på hva som skjedde. Alle aktivitetene de hadde forsvant, og de hadde ingen å snakke med, ingen å spørre. 

 • Tiltak:

  Etablere turvenner med en turvert og en innvandrer som trenger norsktrening og som ønsker å bli kjent i Bodø-området.

 • Resultat:

  Deltakerne får informasjon om koronaviruset og smittevern gjennom direkte dialog. Samtidig får de praktisert norsk og får nye venner.

   

Sist oppdatert: 21. februar 2023

Walk & talk - turvenner i Bodø

Mål og målgruppe

Målgruppa er innvandrere i Bodø. Først og fremst de som har deltatt på Språkkafeen. Det vil si ca. 125 personer fra 25 land. Målet er at innvandrerne skal få informasjon om koronaviruset og smittevern, praktisert norsk, komme seg ut, bli kjent i Bodø og i Bodø-marka.

Om tiltaket

 • Walk & talk, altså gående møter, er et tiltak som har pågått siden koronapandemien startet. Tiltaket blir videreført i 2021 med utgangspunkt i de positive erfaringene fra 2020.

 • To til fire personer går tur, er ute og snakker norsk sammen. Hvor ofte de går tur eller møtes, avtales dem imellom. Helt i starten er det naturlig å møtes én gang per uke, men etter hvert finner turvennene selv fram til passende hyppighet.
 • Turvennene bestemmer tidspunkt og hvor lange turer de vil gå hver gang.
 • En tur kan være så mangt, fra å rusle i nabolaget, eller i bygater, til en krevende topptur, til fisketur eller strandtur.
 • Fordi det er et språktreningstilbud som er utgangspunktet for tiltaket, skal alle samtaler foregå på norsk.
 • Tilbudet er et lavterskeltilbud, og det skal være lett å bli med og lett å slutte. 
 • Aktivitetene skal være helt hverdagslige aktiviteter som de ville gjort med enhver ny nabo eller ny venn, som å gå på tur, gå på kafe eller snakke om koronapandemien og smittevernstiltak.
Walk&talk. Turene sammen. Foto: Norsk Folkehjelp Bodø

Organisering og samarbeid

Norsk Folkehjelp i Bodø er ansvarlig for tiltaket. Gruppa som driver språkkafeen (fem personer) er ansvarlige for gjennomføring. De samarbeider med ulike kulturtiltak (Kunstforeningen, Luftfartsmuseet, kulturhuset, grafiker Are Andreassen, Kvinnenettverket Noor og Biblioteket og Tusenhjemmet) og med Flyktningkontoret, Frivlligsentralen og enkelte på Voksenopplæringa. Tiltaket ble hovedsakelig finansiert gjennom midler Folkehjelpa i Bodø hadde satt av til Språkkafeen, i tillegg til tilskudd fra IMDI. Nå videreføres tilbudet med nye midler, blant annet fra IMDi.

Slik kommer du i gang

Det etablerte nettverket gjennom språkkafeen var avgjøende for å gjennomføre tiltaket og for å rekruttere norsktalende som var trygge i rollen som turvenn.

De norsktalende må være nysgjerrige på nye innbyggere og like å gå tur. Det er også tviktig å informere godt om tiltaket til målgruppen. presisere at dette er et relativt kortvarig tiltak og at alt foregår ute. En tur kan være så mangt, fra å rusle i nabolaget, eller i bygater, til en krevende topptur, til fisketur eller strandtur. Norsk Folkehjelp i Bodø har laget en håndbok for å forklare Walk & talk innebærer.

Deltakere på tiltaket kom også fra Språkkafeen. Noen var godt kjent allerede, mens andre var nye.

Norsk Folkehjelp i Bodø anbefaler å arrangere et møte mellom aktuelle deltakere og turverter, hvor de  går gjennom hva tilbudet innebærer, hva de kan gjøre sammen og hvem de kan snakke med hvis noe ikke fungerer.

Det er et tiltak som krever liten grad av organisering. Det er lett å bli med og lett å slutte. Det anbefales også å dele ut tursekker med nyttig innhold. Da har man et utgangspunkt for noe praktisk å snakke om og det gir en mulighet til turliv i Bodø.

Lenker

Facebooksiden med informasjon om tilbudet 

Kontaktinformasjon

kontakt.jpg


Navn: Kirsten Springer Hasvoll, Koordinator

E-post: bodosamfunn@folkehjelp.no

Fant du det du lette etter?