เว็บไซต์ NORA เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

สิทธิ์ของท่านในนอร์เวย์ รวมถึงสิทธิ์ของท่านที่จะตัดสินใจ

เป็นเรื่องธรรมชาติที่พ่อแม่จะกำหนดขอบเขตให้แก่ลูกๆของตน นี่เป็นการแสดงออกว่าพ่อแม่ห่วงใย อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเช่นกันที่เด็กๆจะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น

เด็กและเยาวชนบางคนพบว่าตนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมยามว่างหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญด้วยตัวเอง พวกเขาอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นควบคุมเรื่องส่วนใหญ่ที่เขาทำหรือคนที่เขาคุยด้วย บางคนอาจจะประสบกับความรุนแรงหรือการข่มขู่ถ้าไม่ทำในสิ่งที่ครอบครัวบอกให้ทำ ถึงแม้เยาวชนบางคนอาจไม่ถูกควบคุมหรือว่ากล่าวจากครอบครัวของตน แต่ก็อาจรู้สึกกดดันจากเพื่อนๆหรือคนอื่นที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมแบบเดียวกัน

เวลาตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นการศึกษาหรือการแต่งงาน เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง กฎหมายของนอร์เวย์บัญญัติเรื่องนี้ไว้ กฎหมายเด็กของนอร์เวย์ได้รับอิทธิพลจากอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งบัญญัติว่าเด็กต้องมีสิทธิ์บางอย่าง รวมทั้งสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตที่แน่ใจได้ว่าจะมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออาศัยอยู่ที่ใด

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กในนอร์เวย์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกฎหมายบางมาตรา:

 • ตั้งแต่อายุ 15 เป็นต้นไป เยาวชนมีสิทธิ์เลือกการศึกษา และสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมหรือออกจากองค์กร
 • อายุสำหรับการแต่งงานของนอร์เวย์คือ 18 ปี เป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะบังคับให้ใครแต่งงาน
 • อายุตามกฎหมายสำหรับการตัดสินใจด้านสุขภาพของนอร์เวย์คือ 16 ปี เมื่อท่านอายุครบ 16 ท่านจะสามารถนัดพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลเองได้ และท่านสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องใดก็ได้ที่ท่านต้องการ – โดยไม่ต้องให้ใครทราบเรื่องดังกล่าว
 • ตั้งแต่อายุ 12 ปีเป็นต้นไป ท่านจะมีสิทธิ์แสดงความเห็นว่าท่านจะต้องการเดินทางไปกับครอบครัวของท่านเพื่อออกนอกประเทศหรือไม่
 • การขลิบและการเฉือนอวัยวะเพศเด็กหญิงทุกรูปแบบเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
 • บริการของรัฐในนอร์เวย์ไม่อนุญาตให้เด็กทำงานล่ามอีกต่อไปแล้ว ถ้าท่านหรือพ่อแม่ของท่านเข้าร่วมการประชุมของหน่วยงานของรัฐในนอร์เวย์ พ่อแม่มีหน้าที่จะต้องจ้างล่ามถ้าครอบครัวของท่านจำเป็นต้องใช้

อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก

              ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกฎหมายบางมาตรา:   

 • รัฐบาลมีหน้าที่ทำให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • ผู้ใหญ่ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เด็ก
 • เด็กทุกคนมีสิทธิ์มีอัตลักษณ์ของตนเองและเป็นสิ่งที่ตนเป็น
 • เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นของตนเองและแสดงความเห็นในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา
 • เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเป็นส่วนตัว
 • เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องจากอันตรายและการละเมิดทางร่างกายและอารมณ์
 • เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปโรงเรียนและรับการศึกษา
 • เด็กทุกคนต้องได้รับการปกป้องจากการหลอกใช้หรือการละเมิดทางเพศ
 • เด็กทุกคนที่ประสบกับเรื่องอันตรายหรือความทุกข์มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ

ถ้าท่านประสบกับความขัดแย้งในครอบครัว

อาจเป็นความท้าทายสำหรับพ่อแม่ที่จะเลี้ยงลูกในประเทศที่แตกต่างไปจากประเทศที่พ่อแม่เติบโตมา พ่อแม่บางคนตอบสนองด้วยการพยายามควบคุมชีวิตลูกของตนให้มากขึ้นอีก บางครั้งพี่น้องก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมดังกล่าวด้วย

ครอบครัวหรือชุมชนของท่านอาจจะกังวลว่าคนอื่นๆจะว่าอย่างไรถ้าท่านเลือกทำสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการให้ท่านทำ สถานการณ์ประเภทนี้อาจจะสร้างความลำบากอย่างมากถ้าท่านไม่มีความช่วยเหลือ ท่านอาจรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างการอยากเป็นอิสระและการอยากรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของท่านเอาไว้

พ่อแม่บางคนพบว่ามีประโยชน์ที่จะพูดกับผู้ใหญ่คนอื่นที่มีภูมิหลังแบบเดียวกันแต่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์มานานกว่า บางคนก็เลือกรับความช่วยเหลือจากหลักสูตรการเลี้ยงดูลูก สำนักงานที่ปรึกษาครอบครัว หน่วยงานสวัสดิการเด็ก ที่ปรึกษาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ถ้าท่านพบกับความขัดแย้งในครอบครัวของท่าน ท่านมีทางเลือกหลายทางให้เลือก ถ้าท่านอายุยังน้อย ท่านก็น่าจะปรึกษาผู้ใหญ่ที่ท่านวางใจ ทางเลือกหนึ่งก็คือการขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเยาวชน

 ที่ปรึกษาสำหรับเยาวชน

โรงเรียนหลายแห่งทั่วนอร์เวย์จะมีที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนคอยให้บริการ ที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนทำหน้าที่ดูแลสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนโดยให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคนที่อายุเกิน 18 ปีได้ด้วย

ท่านสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนได้ถ้าท่านรู้สึกว่าสิทธิ์ของท่านไม่ได้รับความเคารพหรือมีคนพยายามบังคับให้ท่านทำสิ่งที่ท่านไม่อยากทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ตั้งแต่การเลือกการศึกษาของท่านหรือการเลือกคู่ครอง เด็กหรือเยาวชนที่กังวลว่าครอบครัวจะส่งตัวออกนอกประเทศโดยไม่เต็มใจก็สามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนได้

ท่านสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนได้ถ้าท่านพบปัญหาในการรับมือกับครอบครัวของท่านและต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร ที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนยังมีความรู้มากเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานอีกด้วย และการเป็นผู้ลี้ภัยหรือการเติบโตในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเดิม

ที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนมีหน้าที่ต้องเก็บความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับผู้ใดเกี่ยวกับตัวท่านหรือสถานการณ์ของท่านถ้าท่านไม่ต้องการ หลายคนพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะคุยเรื่องปัญหาของครอบครัวกับผู้ใหญ่คนอื่น ในตอนแรกท่านและที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนของท่านอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความรู้จักกัน เป็นเรื่องของท่านที่จะต้องตัดสินใจว่าท่านจะบอกที่ปรึกษามากน้อยแค่ไหนและจะเลือกทำตามคำแนะนำใด

ในบางกรณี ที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนอาจต้องติดต่อคนอื่นเพื่อยืนยันความปลอดภัยของท่าน กรณีนี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ที่ปรึกษาพบว่าชีวิตและสุขภาพของท่านตกอยู่ในอันตราย ที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนจะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งก่อนที่จะติดต่อใครถ้าที่ปรึกษารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือที่ท่านจำเป็นต้องได้รับ

ท่านสามารถค้นหาที่ปรึกษาสำหรับเยาวชนใกล้ท่านโดยสอบถามจากบุคลากรของโรงเรียนหรือดูรายชื่อต่อไปนี้ได้: IMDi minoritetsrådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler | IMDi

 

แหล่งความช่วยเหลืออื่น

มีหลายคนที่สามารถช่วยท่านได้ ตัวอย่างบางส่วนเช่น

 • พยาบาลสุขภาพของรัฐ: พยาบาลของโรงเรียนหรือพยาบาลสุขภาพของรัฐมีหน้าที่ต้องเก็บความลับ ท่านสามารถพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ประจำเดือน ปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ปัญหาที่บ้าน เพศวิถี ความโน้มเอียงทางเพศ ปัญหาสุขภาพจิต หรือปัญหาเกี่ยวกับการขลิบหรือเฉือนอวัยวะเพศได้
 • แพทย์ทั่วไปแพทย์ของท่านมีหน้าที่ต้องเก็บความลับ ท่านสามารถพูดคุยกับแพทย์ของท่านเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ท่านอาจมีได้ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสุขภาพกายหรือจิต เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการขลิบหรือเฉือนอวัยวะเพศ ปัญหาที่บ้าน เพศวิถี หรือความโน้มเอียงทางเพศ
 • คุณครูครูทุกคนมีหน้าที่ต้องเก็บความลับ ครูคือคนที่ท่านวางใจได้และท่านสามารถพบครูได้ทุกวันที่โรงเรียน ครูสามารถช่วยท่านหาคนที่สามารถปรึกษาปัญหาบางอย่างได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถคุยกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆที่โรงเรียนได้ อย่างเช่น ครูแนะแนวหรือผู้ช่วยประจำห้อง
 • หน่วยงานสวัสดิการเด็ก:หน่วยงานสวัสดิการเด็กจะช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีและครอบครัวของเด็กเมื่อมีปัญหาที่บ้าน พ่อแม่มีหน้าที่ดูแลลูกๆของตน แต่ถ้าพ่อแม่ไม่สามารถให้การดูแลที่เหมาะสมได้ หน่วยงานสวัสดิการเด็กก็สามารถช่วยได้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลที่เหมาะสม ความปลอดภัย และโอกาสในการพัฒนา
 • ศูนย์ฉุกเฉิน: ศูนย์ฉุกเฉินเป็นสถานที่พักอาศัยและการปกป้องจากความรุนแรง ศูนย์เหล่านี้มีไว้สำหรับทั้งคนที่อายุเกิน 18 ปีแล้วและเด็กๆ ดูรายชื่อศูนย์ฉุกเฉินใกล้ตัวท่านได้ที่: Krisesenter nær deg – Krisesentersekretariatet

เว็บไซต์ในภาษาต่างๆ

เว็บไซต์ต่อไปนี้ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆหลายภาษา แต่จำนวนของภาษาอาจจะแตกต่างกันออกไป

 1. ถ้าท่านประสบกับความรุนแรงและการควบคุมที่มากเกินควร เว็บไซต์ต่อไปนี้มีคำแนะนำให้ท่าน: Languages – Dinutvei.no
 2. เว็บไซต์นี้อาจมีประโยชน์ถ้าท่านเป็นผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพเข้าประเทศนอร์เวย์และกำลังวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับ: SteadyEnglish | sosialarbeidere
 3. ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับการขลิบอวัยวะเพศได้ที่นี่: Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse – Helsedirektoratet
 4. นี่เป็นคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกในวัฒนธรรมใหม่และแตกต่างออกไป คำแนะนำนี้มีหลายภาษา:Identitet og tilhørighet – Voksne for Barn (vfb.no)
 5. นี่เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ช่วยผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยที่มีปัญหาทุกประเภท ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยถาวร ไปจนถึงความขัดแย้งในครอบครัว. DO YOU NEED HELP ? | SEIF (wpcomstaging.com)
 6. สำหรับคำถามเกี่ยวกับความโน้มเอียงทางเพศของท่าน กรุณาดูเว็บไซต์ขององค์กรนี้ ซึ่งจะเป็นเว็บเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ: Skeiv Verden – Queer World – Skeiv Verden

เบอร์โทรสำคัญ

 • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน: 113
 • ตำรวจ: 112  สำหรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน และ 02800สำหรับเหตุการณ์ไม่ร้ายแรง
 • ศูนย์ดูแลสุขภาพขั้นต้นฉุกเฉินแห่งชาติ: 116 117
  นี่เป็นเบอร์ระดับชาติที่จะเชื่อมต่อท่านไปยังศูนย์การแพทย์นอกเวลาทำการที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของท่าน
 • สายด่วนสำหรับเด็กและเยาวชน: 116 123        
 • Mental Helse (องค์กรสุขภาพจิต): 116 111
 • เบอร์โทรความรุนแรงในครอบครัวระดับประเทศ (สายด่วน VO): 116 006
  นี่เป็นเบอร์โทรสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและการละเมิดที่บ้าน
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • สายด่วนการทำร้ายตัวเอง/การฆ่าตัวตาย: 815 33 300 – นี่เป็นสายด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • เบอร์โทรกาชาดสำหรับผู้ที่วิตกกังวลเกี่ยวกับการถูกบังคับแต่งงานหรือการขลิบอวัยวะเพศ: 81555

ท่านมีคำถามหรือคำขอใดเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือไม่?

ผู้เขียนหน้านี้ยังทำงานกับเยาวชนอีกด้วย เราอยากรับฟังความเห็นของท่านเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอ่านเจอที่ Nora และอยากทราบว่าท่านต้องการเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ nora@imdi.no