Nettsiden Nora handler om

Retten til å velge selv og dine rettigheter i Norge 

Det er omsorgsfullt og naturlig av foreldre å sette noen grenser for sine barn. Samtidig er det naturlig at barna får større mulighet til å ta egne valg etter hvert som de blir eldre. 

Noen barn og unge i dag opplever at de ikke får lov til å ha fritidsaktiviteter eller ta viktige valg selv. De kan oppleve at det er mye kontroll på hva de gjør og hvem de snakker med. Noen opplever vold eller trusler hvis de ikke gjør som familien vil. Andre opplever ikke press eller kommentarer fra familie, kun fra venner eller andre med samme kulturelle bakgrunn.

I viktige valg som for eksempel valg av utdanning og ekteskap er det viktig at valget er ditt eget. Dette er lovbestemt i Norge. Barneloven i Norge er påvirket av FNs internasjonale barnekonvensjon. FNs barnekonvensjon sier at barn har rettigheter og skal leve et verdig liv uansett hvem og hvor de er.

Illustrasjon av en far og datter i dialog

Lover som gjelder barn i Norge

Her er noen få utvalgte lover:

 • Barn som er fylt 15 år, avgjør selv spørsmål om valg av utdanning og om å melde seg inn i eller ut av foreninger. 
 • Aldersgrensen for ekteskap i Norge er 18 år og det er ulovlig å tvinge noen til ekteskap. 
 • Den helserettslige alderen i Norge er 16 år. Når du har fylt 16 år, kan du selv gå til legen eller til sykehuset og prate om hva du vil – uten at noen andre får vite om det. 
 • Når du er over 12 år skal du bli spurt om du ønsker å bli med til utlandet hvis familien din reiser. 
 • Alle former for omskjæring av jenter er strengt forbudt.
 • Det er nå forbudt for offentlige tjenester i Norge å bruke barn som tolk. Hvis du eller dine foreldre skal på et møte med det offentlige i Norge, har de plikt til å skaffe dere tolk hvis dere har behov for det. 

FNs internasjonale barnekonvensjon 

Dette er bare noen utvalgte lover:  

 • Staten har ansvar for at alle barn får rettighetene sine oppfylt.  
 • Voksne skal gjøre det som er best for barna.   
 • Alle barn har rett til å ha sin egen identitet og få være den de er.  
 • Alle barn har rett til å si sine meninger og ha innflytelse i saker som angår dem.   
 • Alle barn har rett til et privatliv.  
 • Alle barn har rett til at ingen fysisk eller psykisk skader eller misbruker dem.   
 • Alle barn har rett til å gå på skole og ta utdanning.   
 • Alle barn skal beskyttes mot seksuell utnyttelse og misbruk.  
 • Alle barn som har opplevd noe vanskelig eller skadelig, har rett til hjelp.   

Hvis man har en konflikt med sin familie

Det kan være ekstra vanskelig å oppdra barn i et annet land enn det man selv har vokst opp i. Enkelte foreldre reagerer med å kontrollere barnas liv mer enn før. Noen ganger er søsken med på kontrollen.

Familien eller miljøet kan bekymre seg for hva folk vil si om dem hvis du velger noe annet enn de ønsker. En slik situasjon kan det oppleves veldig slitsom hvis ingen støtter deg. Du kan føle deg dratt mellom ønsket om selvstendighet, samtidig som du ønsker å ha et godt forhold til familien din.

Noen familier får hjelp ved å snakke med andre voksne med samme bakgrunn som har bodd lenger i Norge. Andre velger hjelp fra foreldreveiledningskurs, familievernkontoret, barnevernet, konfliktmeglere eller en ressursperson fra en NGO.

Opplever du å ha en konflikt med din familie så finnes det flere mulige løsninger. For deg som er ung er det ofte lurt å starte med å snakke med en voksen du stoler på først. Et eksempel på noen som kan hjelpe er mangfoldsrådgivere.

Mangfoldsrådgiver

Mangfoldsrådgiverne jobber på noen utvalgte skoler i Norge. Mangfoldsrådgivere jobber for å sikre barn og unges rettigheter, ved å gi veiledning til utsatte. De hjelper også utsatte over 18 år.

De kan være noen å snakke med hvis du opplever at dine rettigheter ikke respekteres og at noen presser deg til å gjøre ting du ikke vil. Dette kan gjelde alt fra valg av utdanning eller ektefelle. Barn og unge som er bekymret for å bli sendt ufrivillig til utlandet av familien kan også snakke med minoritetsrådgiveren.

Du kan snakke med dem hvis du syns det er vanskelig å bli enig med familien din og trenger råd om hvordan dere kan snakke bedre sammen. Mangfoldsrådgiverne kan også mye om hvordan det er å vokse opp i flere kulturer og å ha opplevd flukt eller migrasjon.

Mangfoldsrådgiverne har taushetsplikt og får ikke lov til å snakke med andre om deg hvis du ikke vil. Mange syns det er vanskelig å snakke om utfordringer i familien til andre voksne. Du og mangfoldsrådgiveren kan bruke tid på å bli kjent i starten. Det er du selv som bestemmer hvor mye du forteller og hvilke råd du velger å følge.

I noen svært få tilfeller må minoritetsrådgiveren ta kontakt med andre som kan sørge for din sikkerhet. Dette kan skje i tilfeller hvor hun/han får vite at ditt liv og helse står i akutt fare. Hvis det er nødvendig for minoritetsrådgiveren å ta videre kontakt med andre som kan hjelpe deg får du alltid beskjed fra han/henne på forhånd.

Hvis du vil finne din nærmeste minoritetsrådgiver kan du spørre noen som jobber på din skole eller se på denne listen her: IMDis mangfoldsrådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler.

Illustrasjon av mangfoldsrådgiver i samtale med en ungdom

Andre steder du kan få hjelp 

Det er mange som kan hjelpe deg, dette er bare noen.

 • Helsesykepleier: har taushetsplikt og du kan blant annet snakke med dem om helseutfordringer, menstruasjon, søvnproblemer, vanskeligheter hjemme, seksualitet, legning, fysiske eller psykiske problemer etter omskjæring.
 • Fastlege: har taushetsplikt og du kan snakke med dem om helseutfordringer. For eksempel fysiske og psykiske problemer etter omskjæring, vanskeligheter hjemme, seksualitet og legning. 
 • Læreren: har taushetsplikt. Læreren er en du kan stole på og ser hver dag. Læreren kan hjelpe deg med hvem du skal snakke med videre. Du kan også snakke med andre skoleansatte som rådgiver eller miljøarbeider.
 • Barnevern: Barnevernet skal gi barn, unge under 18 år og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er forelderen som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. 
 • Krisesenter: er trygge steder du kan bo hvis du er over 18 år og utsatt for vold og trenger beskyttelse, se en oversikt over ditt nærmeste senter her. Krisesenter nær deg – Krisesentersekretariatet

Nettsider på ulike språk

Det varierer hvor mange språk disse sidene er oversatt til.

Viktige telefonnummer

 • Akutt fare for liv og helse: 113 
 • Politiet: 112  ved akutt hjelp og 02800 ved mindre alvorlige hendelser. 
 • Nasjonal legevakt: 116 117  (Dette er en nasjonalt nr. som setter deg over til nærmeste legevakt i området ditt.)
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 123
 • Mental helse: 116 111 
 • Vold- og overgrepslinjen: 116 006  (Dette er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.)
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40 
 • Selvskading/selvmordsfare: 81 53 33 00 er en døgnåpen krisetelefon. 
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 81555

Har du spørsmål eller ønsker til denne nettsiden?

Vi som skriver her jobber også med ungdom. Vi vil gjerne høre hva du har å si om det du leser på Nora og hva du ønsker å lese mer om. Send oss gjerne en epost til nora@imdi.no.