Pride 2023 og retten til å velge selv

Opplever du at du må skjule din legning? Å fritt kunne velge sin egen partner er en grunnleggende menneskerett. Hvis du opplever at du må skjule hvem du er det flere du trygt kan snakke med.

Å fritt kunne velge sin egen partner er en grunnleggende menneskerett. Pride er en fest og markering av retten til å velge selv og å være stolt av den du er! 

I tillegg til å være en feiring av mangfold og normalisering av skeiv kjærlighet, handler Pride om egen identitet og retten til å elske seg selv for den man er.

Pride er ekstra viktig i år. Ingen skal måtte være redde for å være den de er eller elske den de elsker. Ingen skal måtte være redd for å møte vold eller trakkasering når de feirer noe så fint som kjærligheten!

Hvis man er skeiv/LBTH+person og har minoritetsbakgrunn eller tilhører noen religiøse samfunn kan det være vanskelig å være åpen om sin legning. Samtidig må det ikke alltid være slik og noen opplever at det går bedre enn man frykter.

I vår podcast "Bak lukka dører" kan du høre på historiene om Maruwa og Alan og deres erfaring med å komme ut i episodene "Alt er lov(e)".

IMDis manfoldsrådgivere finnes på utvalgte skoler i Norge og har samtaler med ungdom. De har taushetsplikt og vet mye om å forholde seg til ulike kulturer. Helsesykepleiere har mye kunnskap om seksuell helse og har også tauhetsplikt. Organisasjonene Skeiv verden og Salam Norge kan også støtte og gi felleskap.

Vær stolt, happy Pride 2023!

Opplever du at du må skjule din legning? Å fritt kunne velge sin egen partner er en grunnleggende menneskerett. Hvis du opplever at du må skjule din legning er det flere du trygt kan snakke med.

Mine rettigheter

Legning og identitet

Barn har rett til respekt for sin legning og personlige identitet. Diskriminering eller trakassering på grunn av seksuell orientering er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige nedverdigende eller ydmykende.

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder er kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Skeiv verden logo i sort hvitt

Om Skeiv Verden

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBT+ personer med minoritetsbakgrunn. Organisasjonen er en selvstendig,  religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber målrettet for et samfunn der alle, uavhengig av sin etniske eller religiøse opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk uten å oppleve diskriminering. 

Les mer om arbeidet arbeidet til Skeiv Verden på deres nettsider. 

Mangfoldsrådgiver
ER BRA Å HA NÅR..

Opplever du at friheten din er begrenset? Kanskje lever du et dobbeltliv?  Er du det vanskelig å leve opp til alle forventninger både på skolen og hjemme?

Da er mangfoldssrådgivere bra å ha. De finnes på noen skoler og kan gi gode råd og også skaffe hjelp fra andre om det er behov for det. Hvis skolen din ikke har mangfoldsrådgiver, kan du snakke med rådgiver, sosiallærer eller helsesykepleier.

Helsesykepleier
ER BRA Å HA NÅR..

Har du spørsmål om kropp og helse, pubertet, problemer med venner og familie, eller om du har vanskelige tanker og følelser?

Helsesykepleier har taushetsplikt, og kan være et bindeledd mellom flere som tilbyr hjelp.