Skeiv ordliste på somali

Denne ordlisten er en del av vårt samarbeid med Skeiv Verden om for å introdusere positive ladede ord for skeive minoriteter og ungdom. Den somaliske ordlisten er utarbeidet av Skeiv Verden på bakgrunn av deres kompetanse.

bilde av en plakat med teksten Queer and proud

Somalisk-norsk ordliste

Ragga ragga jaceel 
Homofil: en betegnelse som brukes for å beskrive menn som tiltrekkes av, blir forelsket i, og/eller har sex med andre menn.

Alternativ: menn som elsker menn

Dumarka dumarka jaceel
Lesbisk: en betegnelse som brukes for å beskrive kvinner som tiltrekkes av, blir forelsket i, og/eller har sex med andre kvinner.

Alternativ: kvinner som elsker kvinner

Laba jinsi jaceel
Bifil: en person som kan bli forelsket i eller seksuelt tiltrukket av personer uavhengig av om de er menn eller kvinner. 

Labaale
Interkjønn: betegner en person som er født med kjønnskarakteristika som enten ved fødsel, eller senere i den kjønnslige utviklingen, ikke samsvarer med verken mannlig eller kvinnelig kjønn. 

Jinsiga seddexaad
Transperson: er en person som har en kjønnsidentitet som er forskjellig fra det kjønn som er tillagt dem ved fødsel basert på kroppslige kjennetegn- og som står i deres fødselsattest og i øvrige identitetspapirer. 

Reeraha kha`da iyo inta la mid ha. (Magaca kala duban aa jiro oo laga magaacaawo, sida kamid ah, reeraha, reeraha kha`da, Reeraha khaniismada. Mustamaca khaniismooyinka. Iyo sida la mid ah) «+» waa iyo inta la mid ah. 
LHBTI: er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. Det er etterhvert et stort mangfold av identitetskategorier som hører inn under den gruppen som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og noen velger å omtale gruppen som lhbti+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere blir for lang, og er dermed erstattet av +. 

Jiheynta Galmada
Seksuell orientering: er en persons seksuelle og romantiske preferanse. Vanligvis vil man identifisere personer som primært heterofile eller homofile. Å definere en persons orientering kan være komplisert. For eksempel kan en føle tiltrekning til et kjønn utenfor heterofili, men av grunner som frykt eller skam likevel ikke leve dem ut. Det er også et spørsmål om en hovedsakelig føler seg tiltrukket av ett kjønn, men også ha seksuelle forbindelse med det andre kjønnet. Det er et spørsmål om adferd, følelser, livsstil eller selvidentifisering. 

Aqoonsiga Jinsiga/ Aqoonsiga Jenderka
Kjønnsidentitet: (også kalt psykologisk kjønn) er en persons egen opplevelse av å høre til i en bestemt kjønnskategori. Psykologisk kjønn kan sees i kontrast til et individs biologiske kjønn(medfødte kjønnskarakteristika) og sosiale kjønn(andres forventninger om kjønnstypisk adferd). 

Laba jinsi udhaxeen - Androgyni

Hammi Yarida - Aseksualitet

Kharsanaan- Å være i skapet

Kasoo bixida (kasoo bixida armaajada) -  Å komme ut av skapet

Khaniis Nacayb - Homofobi

Isleh: Qof jinsigiisa iyo korkiisa isleh - 
Cis- kjønnet: En person som identifiserer seg med det kjønnet vedkommende ble tildelt ved fødsel.Biologisk kjønn og det som står i øvrige identitetspapirer.

Om denne kampanjen 

Som skeiv ungdom kan det være vanskelig å snakke om din seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet med andre. Det gjør kanskje vondt hvis familie eller venner rundt deg bruker negative ord for å beskrive skeive personer. Det er derfor viktig at vi har et språk som gir rom for å uttrykke seg på et mer inkluderende vis. Hvis du er flerspråklig og snakker arabisk og/eller somalisk lurer du kanskje også på hvordan du kan oversette begreper om å være homofil, lesbisk, bifil, trans, interkjønn eller queer med ord som du kjenner deg igjen i og som du kan dele med dine nærmeste.
IMDi og Skeiv Verden har derfor samarbeidet om å lage forslag til positive ord på arabisk/somalisk om å være skeiv. 

Les mer om arbeidet arbeidet til Skeiv Verden på deres nettsider.