Er du bekymret for sommerferien?

Hvis du er bekymret for en reise til utlandet i sommer er vårt beste råd å snakke med noen du stoler på før reisen!

Hvis du er ungdom og fortsatt bor hjemme er det vanlig å ha regler. De fleste foreldre ønsker å sette grenser for sine barn for å beskytte dem. Det er vanlig at ulike foreldre har ulike regler.

Hvis du også opplever at du ikke får lov til å ha vanlige fritidsaktiviter eller venner når du er hjemme i Norge kan det føre til isolasjon og ensomhet. Barneloven i Norge er basert på den internasjonale barnekonvensjonen og sier mye om hva man har rett til som barn.

For de fleste ungdommer er det viktig og fint å besøke familie de har i andre deler av verden. Dessverre er det noen barn og unge i Norge som er savnet i klasserommet etter sommerferien. 

Kanskje har det vært en konflikt hjemme som du og din familie ikke får løst alene? Noen foreldre er bekymret for at deres ungdommer begynner å bli "for norske" og ønsker å motvirke det ved å sende sin ungdom til hjemlandet. IMDis mangfoldsrådgivere kan mye om dette, andre du kan snakke med er helsesykepleiere og lærere.

Vi som jobber med barn og unge vet at det er veldig vanskelig å få barn og unge tilbake fra ufrivillige opphold utenfor Norge. Vi vet også at det er vanskelig for deg å løse slike situasjoner alene.  Derfor er det viktig at du snakker med en voksen du stoler på hvis du reiser, hvis du har en dårlig følelse før du reiser på sommerferie. Hvis du ikke skal reise på en ferie, men gruer deg til sommeren av andre grunner bør du også snakke med noen før ferien.

Er du bekymret for sommerferien?

Bekymret for at noen skal etterlates i utlandet mot sin vilje? Få råd og veiledning om hva du kan gjøre på Nora.

Får du lov til å være sosial?

Får du lov til å bestemme over eget liv?

Må du skjule din kjæreste?

Får du velge kjæreste selv?

Mangfoldsrådgiver
ER BRA Å HA NÅR..

Opplever du at friheten din er begrenset? Kanskje lever du et dobbeltliv?  Er du det vanskelig å leve opp til alle forventninger både på skolen og hjemme?

Da er mangfoldssrådgivere bra å ha. De finnes på noen skoler og kan gi gode råd og også skaffe hjelp fra andre om det er behov for det. Hvis skolen din ikke har mangfoldsrådgiver, kan du snakke med rådgiver, sosiallærer eller helsesykepleier.

Nødtelefonen
ER BRA Å HA NÅR..

Er noen i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner?

Ring Alarmtelefonen for barn og unge 116 111, eller politiet på telefon 02800 eller nødnummer 112.

Mine rettigheter

Venner og fritidsaktiviteter

Du har rett til fritid, være med venner og være med på fritidsaktiviteter. Det betyr ikke at du kan være ute så lenge du vil, eller slippe unna lekser eller husarbeid. Men, det betyr at foreldrene dine må respektere at de ikke alltid får vite alt du gjør og du skal få ha hemmeligheter med vennene dine. De har ikke rett til å overvåke deg eller å kontrollere hvem du henger sammen med ved skoleporten.

Mine rettigheter

Ekteskap

Du har selv rett til å bestemme hvem du skal gifte meg med. Foreldre eller andre har ikke rett til å avtale ekteskap på dine vegne. Ekteskap under press kan gjøres ugyldig, og ekteskap under tvang er straffbart. Det har ikke noe å si om man giftet seg i Norge eller utlandet, tvang er fortsatt ulovlig.