Se visuell framstilling av hvordan bosettingen foregår

Her finner du visuelle framstillinger av hvordan bosettingen av flyktninger foregår - i fem ulike bosettingsprosesser. Nederst på siden har du også mulighet til å laste ned både stående og liggende versjoner av prosessene.

Sist oppdatert: 4. januar 2024

Bosettingsprosessene

Vi har laget visuelle framstillinger av de ulike bosettingsprosessene. Klikk på lenkene nedenfor for å gå direkte til prosessen du vil se på, eller scroll nedover siden for å se prosessene.

Mottaksbeboere

For bosetting av mottaksbeboere finnes det to versjoner; én forenklet og én ordinær prosess. Den forenklede prosessen er benyttet ved høy ankomst av flyktninger i 2022.

Bosetting_mottaksbeboere_web_forenklet.jpg

Bosetting_mottaksbeboere_web_ordinar.jpg

Begreper

Bosetting med offentlig hjelp betyr at det er gjort en avtale mellom kommune og IMDi om bosetting. Dette gir muligheter til introduksjonsprogram med stønad og eventuelt annen økonomisk bistand for flyktningen. Er flyktningen økonomisk selvhjulpen, står flyktningen fritt til å bosette seg hvor som helst i landet.

Informasjon om asylmottak/akuttinnkvartering og søknad om oppholdstillatelse: udi.no

I ordinær prosess foretas bosettingsforberedende kartlegging av mottak/akuttinnkvartering og kompetansekartlegging av vertskommune. I forbindelse med høye ankomster i 2022, foretas det kun en forenklet kartlegging på mottak/akuttinnkvartering.

Les mer om bosetting av mottaksbeboere.

Overføringsflyktninger

Overforingsflyktninger_web.jpg

Begreper

Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge direkte fra utlandet, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR): imdi.no/bosetting-overforingsflyktninger

Avtalt selvbosetting

Avtalt_selvbosetting_web.jpg

Begreper

Avtalt selvbosetting: Flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, kan finne en bolig selv. Det er kommunen som bestemmer om de kan godkjenne husleiekontrakten og bosettingen, og som deretter avtaler bosetting med IMDi gjennom IMDinett. imdi.no/avtalt-selvbosetting. Dette må ikke forveksles med selvbosettere, som bosetter seg på eget initiativ.

Bosetting med offentlig hjelp betyr at det er gjort en avtale mellom kommune og IMDi om bosetting. Dette gir muligheter til introduksjonsprogram med stønad og eventuelt annen økonomisk bistand for flyktningen. Er flyktningen økonomisk selvhjulpen, står flyktningen i utgangspunktet fritt til å bosette seg hvor som helst i landet.

Alternativ mottaksplass (AMOT)

alternativ_mottaksplass_amot_web_Side_1.png

Begreper

Alternativ mottaksplass er et alternativ til å bo i et vanlig asylmottak, men er en del av mottakssystemet for asylsøkere. Kommunen får en kompensasjon fra Utlendingsdirektoratet (UDI), og personene kan motta støtte til livsopphold og andre tilbud fra kommunen, se udi.no. Selv om oppholdstillatelse er innvilget har personene ikke rett og plikt til introduksjonsprogram etter integreringsloven. Det gjøres ingen kartlegging i forkant av bosetting, da IMDi forutsetter at kommunen er kjent med personen.

Bosetting med offentlig hjelp betyr at det er gjort en avtale mellom kommune og IMDi om bosetting. Dette gir muligheter til introduksjonsprogram med stønad og eventuelt annen økonomisk bistand for flyktningen. Er flyktningen økonomisk selvhjulpen, står flyktningen i utgangspunktet fritt til å bosette seg hvor som helst i landet.

Privatboende

Privatboende_web.jpg

Begreper

Bosetting med offentlig hjelp betyr at det er gjort en avtale mellom kommune og IMDi om bosetting. Dette gir muligheter til introduksjonsprogram med stønad og eventuelt annen økonomisk bistand for flyktningen. Er flyktningen økonomisk selvhjulpen, står flyktningen i utgangspunktet fritt til å bosette seg hvor som helst i landet.

For at personen skal kunne bosettes med offentlig hjelp, må man ha flyttet fra asylmottak/akuttinnkvartering før de får innvilget opphold. For at en privatboende skal kunne bosettes med offentlig hjelp, må personen søke til IMDi innen 6 måneder etter innvilget oppholdstillatelse.

Les mer om bosetting av privatboende.

Nedlastbare versjoner

Det finnes to versjoner av hver prosess. Den ene er en liggende versjon (16x9), der prosessen er trukket ut horisontalt. Den andre versjonen er en stående versjon, der prosessen går vertikalt. Innholdet i begge versjonene er det samme.

I tillegg til visualiseringen av prosessene, ligger det tilhørende informasjon til hver prosess - under overskriften "Begreper". Skal du bruke visualiseringen av prosessen, må du også sørge for at disse beskrivelsene framkommer i tilknytning til prosessen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal krediteres ved bruk.

Mottaksbeboere

Overføringsflyktninger

Avtalt selvbosetting

Alternativ mottaksplass (AMOT)

Privatboende

Fant du det du lette etter?