Tolking i offentlig sektor

Kvalifiserte tolker spiller en nøkkelrolle i det offentliges møte med minoritetsspråklige innbyggere. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og på disse sidene finner du råd, veiledning og informasjon om tolking.

Aktuelle tall og fakta:

2059 tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister fordelt på 76 språk, pr. april 2023

98,8 % av tolkeoppdragene i offentlig sektor i 2021 var på språk hvor det finnes kvalifiserte tolker

Arabisk, tigrinja, polsk, norsk tegnspråk og somali var de mest etterspurte tolkespråkene i 2021

6 av 10 tolkeoppdrag utført med kvalifisert tolk i 2021 (5 av 10 i 2020)

780 000 tolkeoppdrag på talespråk og 64 000 tolkeoppdrag for døve, hørselshemmede og døvblinde i 2021

814 millioner kroner ble brukt på tolketjenester i offentlig sektor i 2021

Les mer i faktaarket "Nøkkeltall fra Tolkemonitor 2021"

Fant du det du lette etter?