Informasjonsfilm om tolkeloven

"Bruk bra folk, finn ut av hvordan du får tak i dem". Slik oppsummerer Galvan Mehidi hovedtrekkene i tolkeloven. Vi anbefaler alle ansatte i offentlig sektor å se denne filmen.

Sist oppdatert: 17. januar 2022

Hva betyr det at Norge har en tolkelov?

1. januar 2022 fikk Norge en ny tolkelov. Loven bidrar til å sikre minoritetsspråklige innbyggeres rettigheter og den stiller klare krav, både til fagpersoner i offentlig sektor og til kvalifiserte tolker.

Loven i korte trekk

  • Alle offentlige organer har nå plikt til å bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettsikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste.
  • Når et offentlig organ bruker tolk, skal tolken være kvalifisert. En kvalifisert tolk er en tolk som står oppført i Nasjonalt tolkeregister.
  • Det er forbudt å bruke barn som tolk
Fant du det du lette etter?